Słownik kredytowy

Słownik kredytowy – kredyt hipoteczny

Witaj Drogi Czytelniku!

Dziś postanowiłam przygotować dla Ciebie przydatny słownik związany z kredytem hipotecznym. Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości, a jednocześnie zastanawiasz się nad kredytem hipotecznym, ten wpis jest dla Ciebie! Przygotowałam krótkie wyjaśnienia najważniejszych pojęć związanych z tym tematem. Czytaj, ucz się i zachowaj ten wpis jako przewodnik po świecie kredytów hipotecznych!

  1. Kredyt hipoteczny – to długoterminowy kredyt bankowy, którego celem jest sfinansowanie zakupu, budowy lub remontu nieruchomości. W praktyce oznacza to, że bank udziela Ci środków finansowych na zakup wymarzonego domu czy mieszkania, a Ty zobowiązujesz się spłacać ten kredyt w określonym czasie wraz z odsetkami.
  2. Hipoteka – to zabezpieczenie kredytu hipotecznego na nieruchomości, którą kupujesz. W praktyce oznacza to, że bank ma prawo zająć i sprzedać nieruchomość, jeśli kredytobiorca nie będzie spłacać kredytu zgodnie z umową. Hipoteka jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości.
  3. Marża banku – to dodatkowy procent odsetek, który bank dolicza do stopy bazowej (np. stopy WIBOR) w celu ustalenia oprocentowania kredytu hipotecznego. Marża jest jednym z głównych elementów, który wpływa na koszt kredytu – im niższa marża, tym niższe oprocentowanie i koszt kredytu.
  4. WIBOR – skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, czyli warszawska międzybankowa stopa procentowa. Jest to stopa, po której banki udzielają sobie kredytów na polskim rynku międzybankowym. WIBOR jest często używany jako stopa bazowa do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych.
  5. LTV (Loan-to-Value) – to stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, jak duży procent wartości nieruchomości możemy sfinansować za pomocą kredytu hipotecznego. Im wyższy LTV, tym większa kwota kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. Banki zwykle udzielają kredytów hipotecznych z LTV na poziomie 80-90%.
  6. Raty kapitałowo-odsetkowe – to sposób spłaty kredytu hipotecznego, w którym rata składa się z części kapitałowej (spłata zaciągniętego kredytu) oraz części odsetkowej (odsetki od kredytu). W miarę spłacania kredytu, część odsetkowa maleje, a część kapitałowa rośnie, co sprawia, że początkowo raty są wyższe, a z czasem maleją.
  7. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – to ubezpieczenie, które może być wymagane przez bank, jeśli wkład własny kredytobiorcy jest niższy niż wymagane minimum (zwykle 20% wartości nieruchomości). Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie banku przed ewentualnymi problemami ze spłatą kredytu przez kredytobiorcę.

Mam nadzieję, że ten słownik kredytowy pomoże Ci lepiej zrozumieć, na czym polega kredyt hipoteczny i jakie są związane z nim pojęcia. Jeśli masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych, śmiało pytaj w komentarzach! Chętnie pomogę i rozwieję wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *