Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Utrata bliskiej osoby jest bolesnym doświadczeniem. Niestety często wraz ze śmiercią kogoś z rodziny pojawia się sporo formalności. Jedną z nich jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy oczywistymi spadkobiercami, to postępowanie spadkowe musi zostać przeprowadzone a formalności dopełnione.

Zgodnie z artykułem 925 kodeksu cywilnego spadek nabywa się w momencie śmierci spadkodawcy, czyli w chwili otwarcia spadku. Spadek w pierwszej kolejności przypada najbliższej rodzinie. Zalicza się do niej współmałżonka, dzieci, a także zstępnych dziecka (o ile dziecko nie żyje). Do drugiej w kolejności grupy należą rodzice i rodzeństwo zmarłego oraz zstępni rodzeństwa.

Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament, dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwie przed ustawowym. W ciągu 6 miesięcy każdy spadkobierca powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W przypadku braku takiego oświadczenia przyjmuje się, że spadek został przyjęty.

Dlaczego warto przeprowadzić postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku, kiedy odziedziczyliśmy nieruchomość, jest konieczne, abyśmy mogli nią rozporządzać. Jeżeli będziemy chcieli ją w przyszłości na przykład sprzedać, musimy być wpisani jako jej właściciele w księdze wieczystej. Natomiast, aby się tak stało, konieczne jest udokumentowanie prawa do nieruchomości, co możemy zrobić właśnie przez przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Złożenie wniosku do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego. We wniosku powinno się znaleźć: dane wnioskodawcy, dane pozostających spadkobierców oraz dane zmarłego wraz z datą i miejscem zgonu, dowód zgonu oraz dokument potwierdzający pokrewieństwo.
  • Uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jest to znaczenie szybsza i prostsza metoda.

Postępowanie na drodze sądowej

Po wpłynięciu takiego wniosku sąd sprawdzi jego poprawność pod względem formalnym. Jeśli będą w nim jakieś braki, zostaniemy poinformowani i będziemy mieli czas na ich uzupełnienie. Jeżeli nie będzie żadnych braków formalnych, sąd wyznaczy datę rozprawy. Jeśli nie będzie żadnych wątpliwości co do praw do spadku, postępowanie zakończy się na pierwszej rozprawie. Jednak od wpłynięcia wniosku do rozprawy może w niektórych przypadkach minąć nawet kilka miesięcy, dlatego szybszą, ale droższą opcją jest stwierdzenie nabycia spadku za pośrednictwem notariusza.

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

W przypadku wyboru drogi notarialnej wystarczy, że umówimy się z notariuszem, który telefonicznie może nam powiedzieć jakie dokumenty musimy przedstawić, aby otrzymać akt poświadczenia dziedziczenia. Dzięki temu często już na pierwszej wizycie będziemy mogli otrzymać odpowiedni dokument. Warunkiem sporządzenia protokołu przez notariusza jest brak sporu pomiędzy spadkobiercami co do podziału spadku.
Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

Podatek od spadku

Nie można też zapominać o podatku od spadku, który w ciągu miesiąca od jego przyjęcia trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego. Na szczęście możemy go uniknąć. Mamy 6 miesięcy, w ciągu których możemy ubiegać się o przyznanie ulgi podatkowej. Mogą się o nią ubiegać osoby z pierwszej grupy, czyli najbliższej rodziny. Dotyczy to małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie nie dotyczy spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Prawidłowe przeprowadzenie postępowania spadkowego jest niezwykle ważne i mimo to, że nie jest to coś, czym chcielibyśmy się zajmować w danej chwili, musimy o tym pamiętać.

Pomoc prawna w zakresie postępowania spadkowego

Jeżeli potrzebujesz porady w sprawie postępowania spadkowego to polecam Ci skorzystanie z pomocy prawnej online na stronie LEXNONSTOP. Jest to platforma, z której sama korzystam na co dzień (m.in. posiadam Pakiet prawny dla firm).

Za niewielką kwotę można otrzymać opinię radcy prawnego z każdej dziedziny prawa (w tym spadkowego!). Chcę też, abyś wiedział, że współpracuję z tą platformą w ten sposób, że za każdy zakup porady za pośrednictwem mojego linka (http://lexnonstop.com/d71Vt5) otrzymuję niewielki procent. Dzięki temu w dalszym ciągu mogę rozwijać ten blog.

Przeczytaj również:

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży?

Czy każda nieruchomość ma założoną księgę wieczystą?


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.