Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Co znajdziesz w artykule:

 • Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?
 • Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości?
  • Nieruchomość nabyta w drodze spadku
  • Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
 • Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 • Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?
 • Podsumowanie

Planując sprzedaż mieszkania lub domu istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. To czy zawsze jest należny, w jakiej wysokości i jak go uniknąć, przeczytasz w poniższym artykule.

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wysokość tego podatku wynosi 19 procent i jest on liczony od wysokości dochodu. W jaki sposób go wyliczyć przeczytasz w dalszej części artykułu.  

Pamiętaj, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli nabyłeś nieruchomość w 2014 r. i  nie chcesz płacić tego podatku, to dopiero w 2020 r. będziesz mógł ją sprzedać. Roku 2014 nie liczymy, a więc musi minąć 2015, 16, 17, 18 i 19.

Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Dzięki zmianom w prawie (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), obowiązującym od 2019r, okres 5-letni trochę inaczej wygląda w sytuacji:

Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej nieruchomości możesz zaliczyć również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej wysokości, w jakiej wartość zbywanej rzeczy (lub zbywanego prawa) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości małżonków (które zostały nabyte wcześniej do majątku wspólnego lub wybudowane w trakcie trwania małżeństwa na zasadach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej), gdy do ich sprzedaży dojdzie po ustaniu ww. wspólności małżeńskiej,  5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?

Jeżeli sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat, jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym urzędu skarbowego. Jest to warunek konieczny aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym sprzedałeś nieruchomość.

W zeznaniu powinieneś wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

Co ważne w PIT-39 wpisujesz dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe poniosłeś do dnia złożenia zeznania, czy też planujesz je ponieść  dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Powyższych zasad nie trzeba stosować w sytuacji:

 • budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 • kiedy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przeczytaj również:

Agent nieruchomości – 21 powodów, dlaczego warto go zatrudnić

Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedając prywatną nieruchomość w okresie 5-letnim, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, czyli tzw. ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF). Warunkiem skorzystania z ulgi, jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Dzięki ostatnim zmianom masz na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś nieruchomość.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in:

 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie lokalu mieszkalnego (odrębna własność oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont na cele mieszkalne własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia
 • zamiana nieruchomości

Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. Przed podjęciem decyzji na temat wydatkowania środków ze sprzedaży, upewnij się, czy Twój cel znajduje się w ustawie.

Co ciekawe, nieruchomości, na które zostaną wydatkowane środku, mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Szukasz mieszkania na rynku pierwotym 1 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Do obliczenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności należy ustalić dochód z odpłatnego zbycia (przychód minus koszty uzyskania przychodu) i dochód wolny od podatku (dochód pomnożony przez deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe i podzielone przez przychód z odpłatnego zbycia).

Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku.

Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. 

Przykład:

Pani Agnieszka w 2019 r. sprzedała swoje mieszkanie za 300 tys. zł. Nabyła je w 2015 r. za kwotę 200 tys. zł. Z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy, chce kupić mieszkanie – za 240 tys. zł. Pozostałą kwotę 60 tys. zł. chce wydatkować w inny sposób, niezwiązany z własnym celem mieszkaniowym.

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości: 300 tys. zł.

Koszty uzyskania przychodu: 200 tys. zł.

Dochód: 300 tys. zł – 200 tys. zł = 100 tys. zł

Planowane wydatki na cele mieszkaniowe w okresie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości – 240 tys. zł.

Dochód wolny od podatku:

(100 tys. zł x 240 tys. zł)/300 tys. zł = 80 tys. zł

Kwota do opodatkowania:

100 tys. zł – 80 tys. zł = 20 tys. zł

Należny podatek:

20 tys. zł x 19% = 3,8 tys. zł

Podsumowanie — sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat.

Planując sprzedaż nieruchomości, upewnij się, czy minął termin 5 lat od czasu jej zakupu lub jej otrzymania np. w formie darowizny. Każdy z nas chce otrzymać jak najwyższą cenę ze sprzedaży. Czasem tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, aby być zwolnionym z konieczności zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Zdarzają się sytuacje, że o podatku dowiadujemy się dopiero podczas transakcji u notariusza. Dlatego mam nadzieję, że mój artykuł pomoże Ci podjąć decyzję w odpowiednim dla Ciebie momencie.


Masz pytania?

Jeżeli masz pytania, to skontaktuj się ze mną. Możesz wybrać wśród kilku form współpracy:

Agent nieruchomo%C5%9Bci Ekspert kredytowy wsp%C3%B3%C5%82praca - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Przeczytaj również:

Doradca kredytowy – czy warto skorzystać?

Czy warto kupić mieszkanie na kredyt?

Jak przygotować się do kredytu hipotecznego

Rynek pierwotny a wtórny

Zakup mieszkania od dewelopera

Wkład własny a kredyt hipoteczny

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny cz. 1 – podstawy

4 - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat
indeks - Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

2 myśli na “Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

 1. Pani Bernadetto,
  Proszę o poradę. Jestem na etapie budowy domu, po wybudowaniu wspomnianej inwestycji będę chciał sprzedać obecne mieszkanie – staż mieszkaniowy krótszy niż 5 lat, na które mam kredyt hipoteczny. Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego? Czy spłacenie kredytu na sprzedawane mieszkanie jest takim kosztem? Czy jeśli budowa domu zaczęła się przed sprzedażą mieszkania można to zaliczyć do kosztów mieszkaniowych? W jaki sposób rozwiązać tę sprawę, żeby nie płacić wspomnianego podatku?

  1. Panie Piotrze,
   Wg mojej wiedzy zwolnieniu od podatku nie podlega spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości. Musiałby to być kredyt zaciągnięty (przed sprzedażą Pana mieszkania) na inną nieruchomość. Proponuję Panu, aby jednak to potwierdzić u źródła, czyli w US.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *