Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Aktualizacja: 29.04.2022 r.

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat

Co znajdziesz w artykule:

 • Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?
 • Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
 • Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości?
  • Nieruchomość nabyta w drodze spadku
  • Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków
 • Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
 • Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości? – przykłady
 • Podsumowanie

Czy muszę zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Sprzedając mieszkanie, dom lub działkę istnieje ryzyko, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości. To czy będzie należny, zależy od tego, w którym momencie zdecydujesz się na jej sprzedaż.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatek wynosi 19 procent i jest on liczony od wysokości dochodu. W jaki sposób go wyliczyć przeczytasz w dalszej części artykułu.  

Pamiętaj, że okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że jeżeli nabyłeś nieruchomość w 2018 r. i  nie chcesz płacić tego podatku, to dopiero w 2024 r. będziesz mógł ją sprzedać. Roku 2018 nie liczymy, a więc musi minąć 2019, 20, 21, 22 i 23.

Możesz jednak skorzystać (pod pewnymi warunkami) z ulgi mieszkaniowej. Dzięki temu będziesz mógł wcześniej sprzedać swoją nieruchomość, nie narażając się na konieczność zapłaty podatku dochodowego.

Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

Warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF), jest przeznaczenie środków otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Masz na to 3 lata od końca roku podatkowego, w którym sprzedałeś nieruchomość. Oznacza to, że roku, w którym ją sprzedałeś, nie liczymy. Przykład: sprzedałeś lokal mieszkalny w 2022 roku i chcesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Masz czas na wykorzystanie środków na własny cel mieszkaniowy do końca 2025 roku.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in:

 • nabycie budynku mieszkalnego,
 • nabycie lokalu mieszkalnego (odrębna własność oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont na cele mieszkalne własnego budynku, lub lokalu mieszkalnego,
 • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,
 • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia (UWAGA AKTUALIZACJA 1.01.2022 – od 2022 roku możliwe jest zaliczenie jako cel mieszkaniowy również kredytu, który był udzielony na zbywaną nieruchomość, czyli tę, której dotyczy ten podatek. Wcześniej mógł to być kredyt, który nie dotyczył tej nieruchomości).
 • zamiana nieruchomości.

Szczegółowy wykaz dopuszczalnych wydatków na własne cele mieszkaniowe został sformułowany w art. 21 ust. 25 UPDOF. Przed podjęciem decyzji na temat wydatkowania środków ze sprzedaży, upewnij się, czy Twój cel znajduje się w ustawie.

Co ciekawe, nieruchomości, na które zostaną wydatkowane środki, mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Zanim jednak skorzystasz z tej opcji, skonsultuj się z urzędem skarbowym, aby potwierdzić, że nie ma przeszkód do zastosowania w tym przypadku ulgi mieszkaniowej.

Kto jest zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Dzięki zmianom w prawie (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), obowiązującym od 2019 r., okres 5-letni trochę inaczej wygląda w poniższych sytuacjach:

Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę (a nie tak jak było wcześniej przez spadkobiercę).

Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży takiej nieruchomości możesz zaliczyć również udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary spadkowe, w takiej wysokości, w jakiej wartość zbywanej rzeczy (lub zbywanego prawa) odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżonków

W przypadku sprzedaży nieruchomości małżonków (które zostały nabyte wcześniej do majątku wspólnego lub wybudowane w trakcie trwania małżeństwa na zasadach ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej), gdy do ich sprzedaży dojdzie po ustaniu ww. wspólności małżeńskiej,  5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (wybudowanie) nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?

Jeżeli sprzedałeś mieszkanie przed upływem 5 lat, jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym urzędu skarbowego. Jest to warunek konieczny, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Służy do tego formularz PIT-39, który należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym sprzedałeś nieruchomość.

W zeznaniu powinieneś wykazać kwoty przychodu, kosztów i dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, zarówno tego, który podlega opodatkowaniu, jak i tego, który jest zwolniony z opodatkowania.

Co ważne w PIT-39 wpisujesz dochody zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy wydatki na cele mieszkaniowe poniosłeś do dnia złożenia zeznania, czy też planujesz je ponieść  dopiero w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód.

Powyższych zasad nie trzeba stosować w sytuacji:

 • budowy i sprzedaży budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, gdy są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 • kiedy przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości? – przykłady

Bardzo ważne!

Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim artykułem. Konsekwencją tego jest duża ilość zapytań kierowanych z Waszej strony (w formie komentarzy i wiadomości prywatnych).

Pamiętaj jednak, że nie jestem doradcą podatkowym, pracownikiem urzędu skarbowego ani radcą prawnym. Moja wiedza oparta jest na moim doświadczeniu, szkoleniach i samodzielnym poszukiwaniu wiedzy. Jestem ekspertem kredytowym i agentem nieruchomości i w tym zakresie mogę udzielać konsultacji.

W związku z tym proszę mieć świadomość, że nie ponoszę odpowiedzialności za podjęte przez Ciebie decyzje. Staram się, aby moje odpowiedzi były jak najbardziej rzetelne, jednak bez zapoznania się ze szczegółami sprawy i przede wszystkim dokumentacją nie jestem w stanie udzielić gwarancji odpowiedzi.

Poza tym wiele pytań kierowanych z Waszej strony jest bardzo szczegółowa i często wymaga indywidualnej interpretacji w urzędzie skarbowym lub skierowania zapytania do doradcy podatkowego. Niestety nie będę na takie pytania udzielała odpowiedzi.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na mojej stronie, to zachęcam Cię do konsultacji z doradcą podatkowym lub pracownikiem urzędu skarbowego.

Możesz również skorzystać z pomocy prawnej online np. na stronie LEXNONSTOP 

Jest to platforma, z której sama korzystam na co dzień. Za niewielką kwotę można otrzymać opinię radcy prawnego z każdej dziedziny prawa.

Chcę też, abyś wiedział, że współpracuję z tą platformą w ten sposób, że za każdy zakup porady za pośrednictwem mojego linka (https://lexnonstop.com/d71Vt5) otrzymuję niewielki procent. Dzięki temu w dalszym ciągu mogę rozwijać mój blog :)

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości? – przykłady

Przeczytaj również:

Renta planistyczna – przeczytaj, zanim sprzedaż nieruchomość

Umowa przedwstępna, podpisuj ją świadomie – zadatek czy zaliczka?

Prezentacja mieszkania – czy wiesz, kogo wpuszczasz?

Jak zrobić dobre zdjęcia mieszkania do sprzedaży?

Jak przygotować mieszkanie do sprzedaży?


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:


Strony: 1 2

291 komentarzy do “Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat”

 1. Witam, dostałem w darowiźnie 2 działki po1100m2 i 1hektar pola aby uzyskać możliwość zabudowy tzw ” zagrodowej” ponieważ są to działki rolne i tylko w tym wypadku była możliwość zbudowania na jednej z nich domu jednorodzinnego. Czy istnieje możliwość sprzedaży drugiej działki przed upływem 5lat i nie płaceniu podatku? Pieniądze byłyby przeznaczone w 100% na dokończenie budowy domu na pierwszej działce.

 2. Dzień dobry p. Bernadeto.
  Kupiłem mieszkanie w styczniu 2022 roku do totalnego remontu za 109000pln.
  W remont i wyposażenie wsadziłem” 40000pln.
  Obecna sytuacja materialna (choroba) zmusza mnie do sprzedaży. Chciałbym uzyskać 190000pln.
  Czy podatek 19% zapłacę za zysk 81000pln czy może pomniejszony o nakłady na remont (mam faktury).

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Krzysztof

  1. Dzień dobry
   Wg mojej wiedzy niektóre koszty dotyczące remontu można zaliczyć, a niektóre nie np. nie można zaliczyć tych związanych z wyposażeniem. Przed podjęciem decyzji proponuję skonsultować Pana sprawę w urzędzie skarbowym lub np. na stronie Lexnonstop, z której sama korzystam (link: http://lexnonstop.com/d71Vt5). Najlepiej, aby podał Pan im, co konkretnie Pan kupił lub wyremontował.

 3. Dzień dobry, mam pytanie. W styczniu 2022 r. siostra przekazała mi w darowiźnie udział w nieruchomości, którą rok wcześniej odziedziczyła po naszych rodzicach w spadku (ja wtedy w 2021 r. zrzekłem się spadku przed sądem). W maju 2022 r., proponuje mi żebym jej odsprzedał ten sam udział w prawie własności nieruchomości. Czy jak to zrobię będę zobowiązany zapłacić podatek dochodowy za sprzedaż przed upływem 5 lat?

  1. Dzień dobry, wg mnie zapłaci Pan podatek. Nabył Pan udział dzięki otrzymanej darowiźnie i tutaj musi upłynąć 5 pełnych lat podatkowych, aby podatku nie było. To, że wcześniej zrzekł się Pan spadku, wg mnie nie ma już w tym miejscu znaczenia. Jednak nie jestem doradcą podatkowym, więc proponuję skonsultować to w urzedzie skarbowym lub na portalu z poradami prawnymi online Lexnonstop http://lexnonstop.com/d71Vt5
   Aby uniknąć podatku, może Pan pieniądze przeznaczyć na cel mieszkaniowy — zgodnie z tym, o czym napisałam w artykule.

 4. Witam
  Mam pytanie, uzyskałem w US informacje, że sam zakup działki budowlanej nie wchodzi do rozliczenia w cel mieszkaniowy jeżeli nie zacznę się na niej budować w okresie tych 3 lat czy to prawda, czy muszę zacząć budowę na zakupione działce w tym okresie ?

  1. Ja nie spotkałam się z takim zapisem, ale tak jak wielokrotnie tu pisałam, nie jestem doradcą podatkowym. Skoro pracownik skarbówki tak powiedział, to na Pana miejscu zażądałabym punktu w ustawie, który na to wskazuje. Może Pan powiedzieć, że Pan tego punktu nie widzi i dlatego chce Pan konkretnej informacji, z czego to wynika.
   Może Pan również wysłać zapytanie do doradcy podatkowego na stronie Lexnonstop, z której sama korzystam (link: http://lexnonstop.com/d71Vt5)

 5. Witam zakupiłem dom w 2020 roku za kwotę 400tys zł
  W tym był wzięty kredyt hipoteczny w kwocie 360tys
  Jeśli w tym roli dom sprzedałbym za 700tys i wiadomo na dzień dzisiejszy muszę splacic kredyt w kwocie około 360tys zł a resztę 340tys zainwestuje w zakup mieszkania to jaki wysoki podatek będę musiał zapłacić za dom?? Jest ktos w stanie policzyc

 6. Witam,
  Czy według nowej interpretacji Ministra Finansów z 1 kwietnie 2020r. mogę zaliczyć spłatę kredytu za mieszkanie (które sprzedałam przed upływem 5 lat od nabycia) jako wydatek na cel mieszkaniowy? Spłata kredytu miała miejsce w 2021r. Dodatkowo zakupiłam z reszty pieniędzy działkę budowlaną i mieszkanie. Mogę wszystkie te wydatki zsumować i rozliczyć jako cel mieszkaniowy?

 7. To może tak.
  Działka kupiona za 65tys 2018r. Sprzedana za 150tys w 2021. Cała kwota że sprzedaży przekazana rodzinie za czesc spadku (nieruchomości) .
  Czy też trzeba płacić podatek?

 8. Witam,
  chciałbym zasięgnąć opinii czy dobrze myślę.
  w 2018 otrzymaliśmy z żoną działkę z rozpoczętą budowa w formie darowizny od rodziców. W 2018 roku zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na budowę tego domu w kwocie 420tys. W 2022 roku sprzedajmy już ukończony dom i odebrany do użytku za kwotę 840 tys. Do spłaty pozostało 390tys. kredytu. Po spłacie zostanie 450tys za które chcemy kupić mieszkanie. Czy dobrze rozumuję że nie będę musiał w tym wypadku zapłacić podatku?

 9. Witam

  Mieszkanie kupione 10.2016 za 130.000zl
  Sprzedane 06.2021 za 280.000zl

  Miesiąc po sprzedaniu mieszkania zaciągnięty kredyt na zakup domu (530.000zl) w kwocie 600.000zl (zakup + wykończenie).

  Ze sprzedaży mieszkania realnie:
  – spłaciliśmy resztę kredytu na mieszkanie
  – wpłaciliśmy zadatki na zakup domu (40.000zl)
  – pozostałą kwotę wykorzystaliśmy jako wkład własny do kredytu przy zakupie domu (80.000zl)
  – oplacaliśmy koszty dodatkowe związane z zakupem domu oraz wyposażyliśmy go w potrzebne sprzęty

  Posiadany wkład własny do kredytu to było min. 20% = 120.000zl

  Czy to oznacza, że od dochodu w wysokości 150.000zl może zostać naliczony podatek?
  A może jedynie od kwoty 150.000 – 40.000 – 80.000 = 30.000zl?
  A może jednak żaden podatek nie będzie naliczany z uwagi na, jakby nie patrzeć, zakup nowej nieruchomości i nakłady jakie na nią ponosimy w pierwszym roku i planujemy ponosić w kolejnych?

  Pozdrawiam
  A.

  1. Witam
   Poniesione koszty na nowy cel mieszkaniowy odlicza Pan od całej kwoty ze sprzedaży, a nie tylko od dochodu. Może Pan jeszcze odjąć kwotę kredytu, którą spłacił Pan w związku ze sprzedażą mieszkania (stary kredyt) oraz przyszłe wydatki remontowe na dom, które będą zrealizowane w najbliższych trzech latach. Trzeba to jednak zgłosić do urzędu skarbowego. W dalszej części artykułu jest link do strony, gdzie można policzyć, ile wyniesie podatek.

 10. Dzień dobry. Mam pytanie o podatek od wzbogacenia ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat.

  Z prawie byłym już mężem sprzedaliśmy mieszkanie za 166 tyś które w 2017r kupiliśmy za 84 tyś. Czy nasz zysk to 83tyś zł na głowę (166 tyś/2= 83 tyś) od których musimy odprowadzić podatek, czy 166 tyś sprzedaż- 84 tyś kupno = 82 tyś zysk/ 2 = 41 tyś od których musimy odprowadzić podatek?

  Jestem trochę skonsternowana, bo osoba która pomaga mi wypełnić PIT39 mówi, że zysk to 166 tyś/ 2 ale dla mnie zysk to 166-84=82, czyli jako że rozliczamy się oczywiście osobno to 41 tyś na głowę. Zmienia to kwotę podatku diametralnie.

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry
   Uważam podobnie jak Pani. Proszę jednak pamiętać, że nie jestem doradcą podatkowym i że najlepiej tę kwestię uzgodnić jeszcze u osób, które mają do tego odpowiednie kwalifikacje. Może to Pani zrobić w urzędzie skarbowym lub np. na stronie Lexnonstop, z której sama korzystam (link: http://lexnonstop.com/d71Vt5)

 11. Witaj,
  Kupiłem w 2021r działkę za 70 tyś zł. Zainwestowałem w nią w postaci drogi dojazdowej i ogrodziłem, dodatkowo chcę postawić garaż blaszany. Tym samym podniosłem wartość działki jak mniemam. A teraz do sedna, mam okazję kupić działkę w lepszej lokalizacji. za ok 140 tyś. Swoją obecną chciałbym sprzedać za ok 120 tyś zł. Z Twojego wpisu na tyle co zrozumiałem to jeżeli dopłacę z własnej kieszeni te brakujące 20 tyś zł to nie muszę płacić podatku ?

 12. Witam serdecznie,moje pytanie brzmi.
  Czy jeżeli dostałam w darowiźnie lub w spadku działkę zabudowaną w kwocie 100.000 zł a po 3 latach została ona sprzedana za 250.000 z racji że działki poszły bardzo w górę,po czym za 3dni kupiłam inną nie ruchomość również za 250.000.
  Czy muszę płacić podatek?

  1. Witam, jeżeli całą kwotę ze sprzedaży działki przeznaczy Pani na zakup nowej nieruchomości, przeznaczonej na cel mieszkaniowy, to nie będzie podatku. Mimo wszystko i tak trzeba to zgłosić do urzędu skarbowego.

 13. Chce sprzedaż mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu. pieniądze ze sprzedaży chce przeznaczyć na zakup domu w Grecji. Czy nadal jest aktualne to co napisała Pani w artykule , że pieniadze mogą zostać przeznaczone na nieruchomość znajdującą się na terenie Unii Europejskiej ?

 14. Witam,
  Muszę teraz złożyć PIT-39 w związku ze sprzedażą mieszkania przed upływem 5 lat i mam ogromny dylemat jak to policzyć. Nieruchomość kupiłam w 2020 r. za 820tyś zł. W 2021 r. sprzedałam za 890tyś. zł.
  Za sprzedaną nieruchomość spłaciłam część kredytu który zaciągnęłam na jej zakup (mam świadomość że tego nie mogę zaliczyć na cel mieszkaniowy, nawet w świetle nowych przepisów wg Polskiego Ładu, ponieważ to było w 2021 r.) a za resztę kupiłam działkę budowlaną i mieszkanie (do którego dobrałam nowy kredyt, ale już po sprzedaży tego starego mieszkania). Czyli kupiłam 2 inwestycje. Czy wg Pani przeznaczenie środków na cel mieszkaniowy dotyczy tylko jednej nieruchomości czy mogę wliczyć sobie zakup działki budowlanej plus mieszkanie? Chodzi mi o to czy można sumować kilka celów mieszkaniowych?
  Też bardzo mnie interesuje czy odsetki jakie poniosłam w związku ze spłacaniem pierwszego kredytu (spłacałam przez rok, wyszło tych odsetek ok 18tyś zł.) mogłabym sobie wliczyć w koszty uzyskania przychodu?
  Byłabym bardzo wdzięczna za Pani opinię.

  1. Witam
   czytałam kilka interpretacji, które wskazują, że ustawodawca nie wprowadził ograniczenia w postaci zakupu tylko jednej nieruchomości. Jednak z uwagi na to, że nie jestem radcą prawnym, ani doradcą podatkowym proponuje wystąpić z zapytaniem do osób, które będą posiadały większą wiedzę w tym zakresie. Może to Pani zrobić w urzędzie skarbowym lub np. na stronie Lexnonstop, z której sama korzystam (link: http://lexnonstop.com/d71Vt5)
   Podsyłam również link do artykułu, w którym poruszony jest temat spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zbywaną nieruchomość i jak nowe przepisy mają się do transakcji z 2021: https://www.podatki.biz/artykuly/ulga-mieszkaniowa-w-pit-po-zmianach_61_49227.htm Aby w całości przeczytać ten artykuł należy się zarejestrować – dostęp jest bezpłatny.
   Tak jak wielokrotnie tutaj wspominałam, nie jestem doradcą podatkowym, dlatego jedynie w ten sposób mogę Pani pomóc :)

 15. Dzień Dobry, w tym roku odziedziczyliśmy z rodzeństwem nieruchomość po mamie. w jej posiadaniu była tylko 15 miesięcy. Z kolei mama odziedziczyła ja po mężu, który posiadał ja kilkadziesiąt lat. Rozumiem, że obowiązuje nas podatek gdybyśmy chcieli nieruchomość sprzedać? Czy możemy uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na cele mieszkaniowe jeśli mamy tytuły prawne do innych lokali?

 16. Dzień dobry,
  posiadamy z małżonką mieszkanie zakupione w listopadzie 2018 roku za gotówkę za kwotę 260 000zł. Jego obecna wartość około 450 000zł.
  Czy dobrze zrozumiałem, że biorąc teraz kredyt na nową nieruchomość, a następnie po odebraniu sprzedając obecne mieszkanie przed opływem 5 lat i spłacając kredyt nie będziemy musieli płacić podatku?
  Pozdrawiam,
  Mateusz

  1. Tak, mogą Państwo przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość. Kredyt musi być zaciągnięty przed sprzedażą starej nieruchomości. Podatku nie będzie jeżeli cała kwota ze sprzedaży pójdzie na cel mieszkaniowy np. spłatę kredytu. Jeżeli nie, to będzie podatek liczony wg wzorów, które zamieściłam w artykule.

 17. Dzień dobry, mam dylemat. Kupiłem mieszkanie w 2018r. za kwotę 165tys. w tym kredyt 140tys. Chciałbym teraz sprzedać mieszkanie za 300tys. Czy podatek zapłacę od kwoty 160tys, czy kredyt też mogę wziąść pod uwagę? obecnie zostało do spłaty 134tys.

  1. Aby nie płacić podatku, musiałby Pan przeznaczyć całą kwotę ze sprzedaży na cel mieszkaniowy. Od tego roku takim celem może być spłata kredytu mieszkaniowego, który był zaciągnięty na zakup zbywanej nieruchomości. Kwota kredytu do spłaty jest mniejsza niż cena zakupu, dlatego podatek będzie liczony od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży (300 tys zł) a ceną zakupu (165 tys zł), czyli od kwoty 135 tys zł (najlepiej skorzystać z kalkulatora, który wstawiłam w artykule).

 18. Witam,
  Pieniądze z mieszkania sprzedanego przed upływem 5 laty przeznaczyłam na zakup ziemi i budowę domu.
  Zbieram na wszystko faktury, ale ktoś mi powiedział,że powinien buc ma nich adres budowy (nie mam numeru domu jeszcze, bo go przecież buduje I to oczywiste,że mieszkam gdzie indziej). Ani doradca podatkowy ani pan w US nic takiego mi nie mówili. Mimo wszystko stresuje mnie ta kwestia i stąd pytanie. Adres na jaki biorę fa nie ma znaczenia dla rozliczenia?

  1. Pani Marto, ja na ten temat też nic nie słyszałam. Jednak nie jestem doradcą podatkowym i nie może Pani opierać się wyłącznie na moich słowach. Proszę dopytać doradcę podatkowego, z którym wcześniej Pani rozmawiała.

 19. Witam.
  W 2021 roku zakupiłam grunt za 81 000 biorąc na to kredyt gotówkowy.
  Czy jest obecnie sprzedałabym grunt za 150 000, to ile musiałabym wydać na cele mieszkaniowe by uniknąć podatku?
  Z ewentualnej sprzedaży chciałabym spłacić zaciągnięty kredyt.

  1. Aby w 100% być zwolnionym z podatku należy całą kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na cel mieszkaniowy. Proszę się zapytać w Pani urzędzie skarbowym, czy kredyt gotówkowy zaliczą Pani, jako kredyt na zakup działki. Jest to kredyt niecelowy i wątpię, aby w umowie było napisane, że był to kredyt na tę konkretną działkę. Dlatego urząd skarbowy może tego nie uwzględnić. Proszę jednak o to dopytać.

 20. Dzień dobry!
  Mam serdeczną prośbę o rozwianie moich wątpliwości dotyczących podatku przy sprzedaży nieruchomości. Podaję przykład:

  – w 2018 roku zakupiliśmy działkę pod budowę domu za 100 tys. zł
  – w 2019 rozpoczęliśmy budowę posiłkując się kredytem (460 tys. zł) , którą ukończyliśmy w 2020 (dom ukończony oddany do użytku), ostateczny koszt na dany moment: budowa 500 tys. + działka 100 tys. razem około 600 tys. zł
  – obecnie zastanawiamy się nad sprzedażą i załóżmy, że powyższą nieruchomość sprzedam za 750 tys. zł z czego na obecną chwilę 450 tys. zł pójdzie na spłatę kredytu

  Jak wygląda kwestia podatku w powyższym przykładzie? Serdecznie proszę o odpowiedź.

  1. Na wstępie chcę powiedzieć, że nie wyliczam podatku, bo nie jestem doradcą podatkowym. Aby byli Państwo zwolnieni z konieczności zapłaty podatku, należy całą kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na cel mieszkaniowy. Od tego roku takim celem jest również spłata kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. Jeżeli to Państwo zrobią pozostanie jeszcze do zaangażowania 200 tys zł. Jeżeli nie przeznaczą Państwo tej kwoty na cel mieszkaniowy, to od różnicy (750 tys zł- udokumentowane koszty nabycia 600 tys zł) zapłacą Państwo podatek wg wzoru zamieszczonego w moim artykule.

 21. Dzień dobry,
  kupiłam mieszkanie na kredyt w 2019 roku za 305 000 zł i z czego wkład własny wynosił 85 000 zł..
  Na to mieszkanie zaciągnęłam kredyt hipotetyczny w wys. 300 000 zł.
  W 2021 roku sprzedałam tą nieruchomość za 505 000 zł.
  Niecałe 300 000 zł przeznaczyłam na spłatę powyższego kredytu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczyłam na wkład własny nowego mieszkania.
  Proszę o informację, czy spłacony kredyt i wkład własny można uznać jako własny cel mieszkaniowy.
  W tym roku będę musiała rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i nie wiem, czy nowe przepisy dotyczą również rozliczenia za rok 2021.
  Dziękuję za odpowiedz

  1. Dzień dobry
   Wkład własny na nową nieruchomość będzie zaliczony, o ile była kupiona po dacie sprzedaży poprzedniej nieruchomości.
   Co do spłaty kredytu hipotecznego musi Pani pytać w Pani urzędzie skarbowym. Przepisy zmieniły się w tym roku i na ten moment nie wiem, czy urzędy będą ten cel zaliczać „wstecz”. Są różne sygnały i interpretacje w tej sprawie.

  2. Czy orientowala się Pani czy te przepisy działają wstecz jestem w podobnej sytuacji . Z pieniazkow za mieszkanie zapłaciłam kredyt 200 tyś i 300 tyś przeznacze na nowy dom . I co tu teraz zrobić żeby nie płacić podatku od tej kwoty 200 tyś. Mieszkanie sprzedane w październiku 2021r

  3. Dzień dobry Pani Bernadeto. Jak dobrze, że trafiłam na Pani bloga i stronę na fb. Kupiliśmy dom w 2019 roku i wzięliśmy kredyt hipoteczny. Kwota 580 tyś w tym wkład własny do banku 120 tyś. Dom jest duży i chcemy kupić coś mniejszego. Nie minęło 5 lat. Obecnie sprzedalibyśmy go za 700 tyś. Czy jest szansa aby bank przepisał kredyt na nowy dom a różnicę czyli 120 tys wydatkować na remont nowego domu? Czy ten remont można traktować jakk cele mieszkaniowe i tym samym uniknąć opodatkowania przed upływem 5 lat. Nie wiemy co robić a nie stać nas na uyrzymanie obecnego domu. Pozdrawiam.

   1. Dzień dobry :)
    Aby przenieść zabezpieczenie kredytu na inną nieruchomość, musiałaby Pani mieć już tą nieruchomości i wystąpić do banku z wnioskiem o aneks. Bank może na to się zgodzić, lub nie.
    Proponuję inny sposób działania:
    – sprzedają Państwo obecny dom — cena ze sprzedaży idzie na spłatę kredytu i to, co zostanie dla Państwa
    – w międzyczasie kupują Państwo nowy dom i biorą na ten cel nowy kredyt
    Jeżeli nie będą Państwo posiadali zdolności kredytowej, aby w międzyczasie mieć oba kredyty, to trzeba będzie zastosować transakcję wiązaną i przemyśleć działanie krok po kroku. Ja się tym zajmuję zawodowo, więc jeżeli będzie potrzebna pomoc w poprowadzeniu całej transakcji i uzyskaniu najkorzystniejszego i najlepiej dopasowanego kredytu, to zapraszam do kontaktu. Zakres współpracy znajduje się TUTAJ

    Mam też dobrą wiadomość :)
    Od tego roku zmieniły się zasady i teraz jak sprzedadzą Państwo nieruchomość zakupioną przed upływem 5 lat i spłacą kredyt, który był zaciągnięty na ten cel, to ta kwota będzie uznana jako cel mieszkaniowy.

    1. Czy można znaleźć ustawę mówiącą o tym że od 1 stycznia 2022r można wliczyć w cele mieszkaniowe spłatę kredytu zaciągniętego na sprzedawana nieruchomość?

    2. Dzień dobry. Mam pytanie. W październiku 2016 roku zmarł mój tata. W styczniu 2017 roku w sądzie moja mama, mój brat i ja otrzymaliśmy je w spadku. Następnie z bratem zrzekliśmy się swoich udziałów na rzecz mamy. Czy sprzedaż tego mieszkania w grudniu 2021 roku wiąże się z jakimiś podatkami? Pozdrawiam.

    3. Witam serdecznie
     Proszę o pomoc
     W 2016 roku kupiłam sama mieszkanie za 200 000.
     W 2021 roku sprzedałam mieszkanie za 330 000.
     W 2020 roku razem z mężem wzięliśmy kredyt na 250 000 na zakup wspólnego domu.
     Czy spłatę tego kredytu w ciągu 3 lat mogę podciągnąć pod wydatek na własne cenę mieszkaniowe? Dodatkowo pozostanie jeszcze 80 000, które możemy wydać np na remont domu i dzięki temu unikniemy zapłaty podatku? Rozumiem że do kosztów uzyskania przychodu mogę również doliczyć koszty notarialne które poniosłam w momencie zakupu mieszkania w 2016 roku?

    4. Witam, w roku 2005 zaczolem budowac dom i dopiero go ukonczylem w roku 2021 ale jeszcze jest nie odebrany przez inspekcje budowlana . Teraz chcialbym go sprzedac bez odbioru inspekcji budowlanej i czy bede musial placic podatek od sprzedazy. Czy musze zrobic odbior przez nspekcje budowlana.
     Pozdrawiam ,
     antoni

    5. Witam, sprzedałam nieruchomość przed upływem 5 lat, jeśli otrzymane pieniądze przeznaczę na wkład własny kredytu hipotecznego na inne mieszkanie, remont nowego mieszkania, a później na spłatę rat kredytu hipotecznego to wszystko będzie uznane za wydatki na cele mieszkaniowe?

     1. Witam, na wkład własny i remont — tak. Na spłatę rat kredytu — nie. Jeżeli chodzi o remont, to proszę poczytać na temat tego, co jest uznawane, a co nie.

    6. Witam. Proszą panią ,moi rodzice w ramach darowizny zapisali mi i małżonce działką w 2018r. Czyli możemy ją sprzedać dopiero w 2024 roku żeby nie płacić podatku. Tak? Jakiś czas temu napatoczył napalony klient na nasza działkę. Pytanko jeżeli sprzedamy na przykład za kwotę 80000tyś możemy przeznaczyć część tej kwoty na spłatę kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania w 2010r. Do spłaty 50000tyś. Czy bedziemy musieli zapłacić podatek 19% od kwoty różnicy 30000tyś ?Za udzielaną wszelaką odpowiedz serdecznie dziekuje.Pozdr

    7. Witam, chciałam zapytać czy dobrze rozumiem. Rok temu tata przepisał mi w darowiznie działkę, którą on dostał od rodziców ponad 20lat temu. Czy jeśli ja chce ją teraz sprzedać przed upływem 5 lat to będę musiała zapłacić podatek czy nie?

     1. Tak, będzie musiała Pani zapłacić podatek liczony od całej ceny sprzedaży, bo w tym przypadku była to darowizna i liczy się jej data, a nie data kiedy Pani tata otrzymał działkę. Rozwiązaniem będzie przeznaczenie środków na innych cel mieszkaniowy (o czym pisałam w artykule).

    8. Dzień dobry
     proszę o poradę :
     rodzice nabyli nieruchomość do majątku wspólnego w 2013roku . W 2014 roku zmarł ojciec w 2015 roku dzieci zrzekły się (darowizna) prawa do nieruchomości na rzecz matki. W roku 2019 zmarła matka , w 2020roku 2 dzieci nabyło spadek (akt dziedziczenia ) . Nieruchomość została sprzedana przez dzieci w 2020 roku .
     Czy opodatkowana będzie cała sprzedaż , czy tylko w części .
     Wychodziłoby , że opodatkowany będzie 1/3 od kwoty sprzedaży ? , czyli:
     matka 1/2(3/6) + po mężu 1/6 = 4/6 ( 2/3) – bo liczę datę od nabycia do majątku wspólnego?
     i pozostaje te 1/3 , które matka nabyła w 2015roku?

     1. Kupiłam mieszkanie 2 lata temu muszę je teraz sprzedać poniżej zakupu. Czy płacę w takim wypadku podatek dochodowy jeśli sprzedaje przed upływem 5 lat od zakupu ale po cenie niższej niż kupno?

       1. Witam.
        W sierpniu 2019 roku zakupiliśmy wraz z mężem działkę w kwocie 57000. Chcielibyśmy ją sprzedać za większą kwotę, około 100000. Pieniądze ze sprzedaży chcielibyśmy przeznaczyć na zakup nieruchomości. Nie mamy jeszcze upatrzonej nieruchomości ale zakładam, że kwota zakupu nowej nieruchomości byłaby większa. Dopłata byłaby bez żadnych dodatkowych kredytòw. Co jeśli sprzedamy działkę w tym roku ale nie znajdziemy jeszcze odpowiedniej nieruchomości bądź innej działki odpowiedniej dla nas? Co jeśli znajdziemy coś odpowiedniego dopiero w 2023roku ( wciąż przed upływem 5lat ale co ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego)? Dodam że jesteśmy rezydentami innego kraju. Pozdrawiam

        1. Witam,
         jeżeli chodzi o czas, jaki macie Państwo na to, aby kupić nową nieruchomość oraz o obowiązki zgłoszenia do urzędu skarbowego, to ta informacja znajduje się w powyższym poście.
         Jeżeli chodzi o konsultację w przypadku nierezydentów kraju to proponuję skonsultować to w urzędzie skarbowym lub u doradców podatkowych. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop link: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

       2. Dzień dobry, nie znalazłem odpowiedzi w komentarzach.
        Chodzi mi o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia lokalu na tzw. „własne cele mieszkaniowe”: czy cele te są głównie natury formalnej, tzw. składane jest oświadczenie w odpowiednim urzędzie i nabywcą jest ta sama osoba fizyczna, która nabyła poprzednie mieszkanie, itd.,

        czy konieczne jest również FAKTYCZNE wykorzystanie nowonabytego lokalu, czyli w np. celu skorzystania z ulgi konieczne jest faktyczne zamieszkanie w lokalu przez tego nabywcę na stałe lub przebywanie w nim przez określoną liczbę dni w roku,czy fakt ten należy udokumentować, czy fakt zamieszkania jest później weryfikowany przez odpowiedni urząd, itd.

        Nabywcą jest osoba fizyczna, która w 2019 r. kupiła mieszkanie w całości za własne środki, które w tym roku planuje sprzedać i środki ze sprzedaży przeznaczyć w całości na nabycie nowego mieszkania, również w charakterze jedynego właściciela, ale nie planuje w nim zamieszkać na stałe.

        Oczywiście rozumiem, że nowonabytego lokalu nie można wynająć ani dokonywać odpisów amortyzacyjnych itd. (pod rygorem utracenia prawa do ulgi).

        1. Dzień dobry
         Odpowiem jedynie tyle, że zwolnieniu podlega zakup mieszkania „na własne cele mieszkaniowe”. Pozostała część pytania wykracza poza moje kompetencje zawodowe (jestem agentem nieruchomości i ekspertem kredytowym)
         To, w jaki sposób jest to sprawdzane, proponuję skonsultować w urzędzie skarbowym np. poprzez indywidualną interpretację), lub u doradców podatkowych. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop link: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

         1. Dzień dobry,
          czy jeśli sprzedam mieszkanie przed upływem 5 lat i przeznaczę te pieniądze na spłtę kredytu i odsetek, który zaciągnęłam na jego zakup, to będę zwolniona z podatku dochodowego?

          1. Nie. Tylko spłata kredytu zaciągniętego na zakup lub budowę innej nieruchomości daje zwolnienie. Gdzieś w poniższych komentarzach zamieściłam linki do interpretacji w tej sprawie.

         2. Dzień dobry, mam pytanie. Czy sprzedając działkę zakupioną w 2020 roku z zyskiem 25tys złotych aby uniknąć płacenia podatku mogę tę kwotę przeznaczyć na nadpłatę mojego kredytu hipotecznego za mieszkanie w którym nie mieszkam, a wynajmuję(ryczałt 8,5% -rozliczam się). Ewentualnie czy mogę przeznaczyć pieniądze na zakup innej działki i czy muszę tam zacząć coś budować i ile jest na to czasu. Dodam, że mam gdzie mieszkać (własność). Pozdrawiam i dziękuję.

         3. Witam, mam pytanie. Zakupiliśmy z mężem mieszkanie (nie jest ono wspólne po połowie, 65 części jest moje a 35 jego, nie mamy rozdzielności, na to mieszkanie nie braliśmy kredytu) i moje pytanie brzmi czy możemy je sprzedać przed upływem 5 lat od zakupu nie płacąc żadnego podatku od tego a pieniądze z mieszkania przeznaczyć częściowo na budowę domu a pozostają cześć jako wkład własny do kredytu na kolejne mieszkanie?

         4. Witam,

          Proszę o podpowiedź czy mój tok rozumowania jest prawidłowy. Na początku 2019 roku nabyliśmy mieszkanie za cenę 400k. Teraz chcemy wziąć kredyt na nową nieruchomość w wysokości 700k. Następnie chcemy sprzedać nasze mieszkanie za 600k. Czy jeżeli całą kwotę 600k. przeznaczymy na spłatę kredytu to unikniemy podatku ?

         5. Dzień dobry,
          Będę wdzięczny za odpowiedź/podpowiedź w mojej sytuacji.
          Mieszkanie zakupiłem wraz z żoną (wspólnota majątkowa) w 2016 roku, aktualnie chcemy je sprzedać – nie jesteśmy w stanie wyczekać do stycznia, chociaż już blisko do ustawowych 5 lat.
          Mieszkanie kosztowało nas 300 000, sprzedaż za 600 000.
          Na mieszkaniu jest jeszcze 240 000 kredytu hipotecznego który będzie spłacany przez nabywcę.
          Mamy zamiar się budować i pozostałe środki w kwocie 360 000 spożytkować na budowę.
          Z różnych artykułów czytam sprzeczne informacje o możliwości zwolnienia z podatku dochodowego w tej sytuacji. Czy to prawda, że części na spłatę kredytu z automatu nie możemy odliczyć, a tym samym będzie konieczność zapłaty podatku?
          Ile ten podatek w takiej sytuacji wyniesie?

          Dziękuję za odpowiedź

          pozdrawiam serdecznie

          1. Dzień dobry,
           Tak, to prawda. Nie może Pan obniżyć kwoty do opodatkowania o kwotę spłacanego kredytu. Gdyby odjął Pan kredyt, to wg ustawodawcy podwójnie by Pan zaliczył koszt uzyskania przychodu (zakup – 300 tys. zł, kredyt 240 tys.zł). Gdzieś poniżej w komentarzach zamieściłam linki do indywidualnych interpretacji wyjaśniających ten temat. Jedynie spłata kredytu zaciągniętego na inną nieruchomość może być zaliczona do obniżenia podatku.
           Wysokość podatku może Pan policzyć wg przykładów, które podałam na drugiej stronie postu. Wg moich szybkich wyliczeń podatek wyniesie 22800,00 zł. Oczywiście proszę pamiętać, że nie jestem doradcą podatkowym i że powinien Pan to sobie samemu zweryfikować np. w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

          2. Zwróć uwagę, że jeśli sprzedaż mieszkania nastapi przed upływem 5 lat od daty zakupu, będziesz musiał wydatkować na cele mieszkaniowe całą kwotę 600.000 pln (sumarycznie na wszystko co jest oficjalnie sklasyfikowane jako wydatki na cele mieszkaniowe). Właśnie dziś byłem w urzędzie skarbowym i się tego dowiedziałem. nie ma znaczenia ile z kwoty uzyskanej ze sprzedaży pieniędzy pochodzi z kredytu bankowego. Urząd Skarbowy poprosi cię o to byś wykazał wypływy z własnego konta bankowego na kwotę 600.000 pln w całości, a od różnicy między ceną sprzedaży, a ceną zakupu mieszkania, obliczysz sobie różnicę która będzie podstawą opodatkowania.

           Generalnie w moim przypadku oznacza to masakrę, bo sądziłem że będę musiał wydatkowac tylko „mój” własny kapitał, a tymczasem będzie zupełnie inaczej. Bedę musiał wydatkować i udokumentować wydatkowanie całej kwoty 630.000 pln, którą uzyskałem ze sprzedaży mieszkania (w moim przypadku). Tak więc zdecydowanie odradzam ci sprzedaż mieszkania, wstrzymaj się z decyzją, a w najgorszym przypadku weź pożyczkę krótkoterminową by dociągnąć do kolejnego roku.

           1. Dobry wieczór,
            Może Pani może nam pomóc czy musimy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu.
            Mianowicie:
            Kupiliśmy mieszkanie za 440 000 zł
            Sprzedajemy za 500 000 zł
            Mamy 247 000 zł kredytu hipoteczemego, który będzie spłacony po sprzedaży mieszkania.
            Zostaje nam 253 000 zł, które przeznaczamy na zakup mieszkania. Do tego musimy zaciągnąć kredyt hipoteczny ponieważ mieszkanie kosztuje 560 000 zł. Czy może Pani pomóc w wyliczeniu? Czy musimy płacić podatek? Jak tak to w jakiej kwocie? Czy jest możliwość obejścia płatności podatku?
            Pozdrawiam i dziękuję za pomoc

            1. Dzień dobry
             Zakładam, że sprzedaż następuje przed upływem 5 lat (nie ma podanej daty nabycia).
             Od przychodu nie możemy odjąć kwoty przeznaczonej na spłatę kredytu, który był zaciągnięty na tę nieruchomość.
             Aby uniknąć podatku, należy całą kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości. W Pani sytuacji tylko kwota 253 tys.zł zostanie przeznaczone na ten cel.
             Tutaj podaję link, w którym wyliczyłam dla Pani wysokość podatku https://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/podatek-od-sprzedazy-nieruchomosci?oblicz=1&d-rn=2019&d-rs=2021&d-p=500000&d-k=440000&d-w=253000

           2. Dzień dobry. Mam następujące pytanie. W 2018 roku odbyła się sprawa stwierdzenia spadku po mojej babci, po której dzidziczę ja z siostrą. W skład spadku wchodziła 1/2 domu po babci, a na drugą część tego domu odbyła się sprawa o zasiedzenie na zmarłą babcie, po której my dziedziczymy od 2018 roku (sprawa o zasiedzenie odbyła się w 2021 roku). 3 misiące przed tą sprawą o zasiedzenie nieruchomosci po babci nabyłam działkę w celu budowy domu. A siostra praktycznie w tym samym czasie kupiła dom w Anglii. W zwiazku z tym mam pytanie odnośnie podatku, czy mamy obowiazego go uiścić, jesli chciałybyśmy tą nieruchomość sprzedać w przyszłym roku?

            1. W przypadku zasiedzenia i ewentualnego podatku proponuję sprawę skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.
             Natomiast ogólna zasada jest taka, że zwolnienie z podatku przysługuje jeżeli zakup lub budowa nowej nieruchomości nastąpiła po sprzedaży poprzedniej. Panie jeszcze nie sprzedały domu, a już poczyniły wydatki na nowe nieruchomości. U Pani ewentualnie będą wchodzić w grę koszty budowy, o ile będą poczynione po sprzedaży. Proszę to jednak jeszcze skonsultować, tak jak na początku to zasugerowałam.

           3. Dzien dobry, mam pytanie w styczniu 2021 roku odziedziczylam po Rodzicach połowę domu ,spadkodawcy mieszkali tam ok40 lat jakie poniosę koszty sprzedając swoją połowę domu ,czy muszę zapłacić jakiś podatek a jeśli tak to jaki ?

            1. Dzień dobry, jeżeli spadkodawcy byli właścicielami domu, od przeszło pięciu lat, to przy jego sprzedaży nie zapłaci Pani podatku dochodowego.
             Jeżeli chodzi o inne koszty, to przyjęło się, że koszty notarialne ponosi kupujący.

             1. Dzień dobry Pisze Pani ze, jeżeli spadkodawcy byli właścicielami domu, od przeszło pięciu lat, to przy jego sprzedaży nie zapłaci sie podatku dochodowego. Ok to rozumiem, ale żeby nie zapłacić tego podatku to czy muszę złożyć jakies dokumenty do US czy wystarczy że notariusz zgłosi akt notarialny. Pytam, bo czasami tak jest, że jest się zwolnionym z podatku, ale pod warunkiem że złoży się jakiś tam dokument do US w określonym czasie.

              1. Dzień dobry, obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego występuje wtedy, gdy jest sprzedaż przed upływem terminu 5 lat od nabycia nieruchomości.

             2. Dzień dobry.
              Czy ulga mieszkaniowa przysługuje na tych samych zasadach przy dziedziczeniu i przy darowiźnie? Moj ojciec odziedziczył mieszkanie po zmarłej siostrze i chce podarować je wnuczce,żadne z nich nie mieszkało w tym mieszkaniu.Czy córka będzie je mogła sprzedać bez podatku jesli przeznaczy środki na własne cele mieszkaniowe?Dziękuję i pozdrawiam.

              1. Dzień dobry,
               jeżeli przeznaczy środki ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, to nie będzie płaciła podatku dochodowego.

             3. Witam
              Chciałabym dopytać… 3 lata temu w spadku odziedziczylismy dom. Ja, moje rodzenstwo i ciocia. Dom jest z 1986roku. Czyli rozumiem ze sprzedajac go teraz ( przed uplywem 5 lat) nie placimy podatku? Bede wdzięczna za odpowiedź

              1. Witam, liczy się data kiedy spadkodawca (osoba, po której dziedziczymy) stała się właścicielem domu. Jeżeli było to powyżej 5 lat, to nie będą Państwo płacić podatku.

             4. Dzień Dobry mam pytanie odnosnie sprzedazy nieruchomosci przed upływem 5 lat od jej zakupu w 2019 roku kpiłem działkę za kwotę 20 tyś złotych i mieszkanie za kwotę 36tyś złotych a działkę sprzedałem w 2021 roku za kwotę 55tyś złotych natomiast mieszkanie mam zamiar sprzedac za 50 tyś złotych co daje razem 105tyś złotych ale jeszcze w tym roku mam zamiar kupić mieszkanie za kwotę 100 tyś złotych i moje pytanie jest takie czy muszę to zgłosic jakoś w tym roku do użędu skarbowego czy dopiero po nowym roku i ile będe musiał zapłacić podatku dochodowego

              1. Dzień dobry, w Pana przypadku obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego będzie do końca kwietnia przyszłego roku (2022).
               Z podanych przez Pana kwot wynika, że zapłaci Pan podatek od kwoty 5tys.zl.(pomniejszonej o kwotę wolną od podatku). Na drugiej stronie mojego artykułu znajdzie Pan wzór na obliczenie podatku.

             5. Witam, pod koniec 2020 roku kupiliśmy mieszkanie które chcemy teraz sprzedać za cene ok 60tys wyzsza, za gotowke planuejmy praktycznie odrazu kupic dom lub zacząć budowac dom; w przypadku pierwszym nie płacimy zadnego podatku o tych 60tys zl? w drugim przypadku musimy zmieścić się w 3 latach i udokumentować wszystkie wydatki (rachunki) w pełnej cenie sprzedaży mieszkania? z góry dziękuję.

              1. Tak Panie Łukaszu, zgadza się. Jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczą Państwo całość ze sprzedaży na nowy cel mieszkaniowy, to nie zapłacą Państwo podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania.

             6. Witam serdecznie, bardzo pomocny artykuł!
              Czy orientuje się Pani, jakie dokumenty należy złożyć w Urzędzie jeżeli dochód ze sprzedaży mieszkania w Polsce (naturalnie przed upływem 5 lat od zakupu) przeznacza się na zakup innej nieruchomości w UE? Czy takie postępowania są skomplikowane?
              Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź, Malwina

              1. Pani Malwino, niestety nie orientuję się, jak to wygląda w Pani sytuacji. Nie chcę też Pani wprowadzać w błąd domysłami. Najlepiej będzie, jak skontaktuje się Pani z urzędem skarbowym lub z doradcą podatkowym.

              2. Witam,
               Mam pytanie o potencjalny podatek od sprzedazy – w 2017 kupilam we wspolwlasnosci dzialke budowlana za 165000 ( nie jestesmy malzenstwem udzial 50/50). Teraz w 2021 chcemy ja sprzedac za 275000. Po sprzedazy zamierzamy kupic dom o wartosci 550000 takze we wspolwlasnosci – na zakup domu chcemy wziąść kredyt ( 175000 ze sprzedazy dzialki przeznaczymy na wklad wlasny a pozostale 100000 ze sprzedazy dzialki na wykonczenie – panele, bialy montaz malowanie kafle armatura i robocizna za wykonanie tych prac). Czy w ten sposob unikniemy podatku od sprzedazy? Czy robocizna wykonczenia domu z faktura nie kwalifikuje sie, a wylacznie materialy budowlane?
               Pozdrawiam
               Agnieszka

               1. Witam Pani Agnieszko,
                W ustawie nie ma wprost podanej listy prac wykończeniowych i remontowych. Dlatego nie powiem Pani, co zostanie zaliczone a co nie. Przesyłam Pani link do interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017. Co prawda mowa w niej o kosztach związanych z remontem, jednak na tej podstawie zobaczy Pani, jak różnie mogą być brane pod uwagę poszczególne prace. W celu otrzymania szczegółowej akceptowanej listy zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

              3. Dzień dobry,
               zamierzam w niedalekiej przyszłości sprzedać mieszkanie, które kupiłem równo 5 lat temu. Wiem, że będę musiał zapłacić podatek. Mieszkanie było kupione od dewelopera. Nie mam wszystkich faktur i paragonów za materiały budowlane. Jak w takim przypadku mogę uwzględnić wydatki poniesione na wykończenie mieszkania do wyliczenia podatku?
               pozdrawiam
               Grzegorz Bartkowiak

               1. Dzień dobry
                Według mojej wiedzy należy udokumentować wydatki poprzez faktury wystawione na Pana. Niestety nie podpowiem Panu czy da się to obejść. Trzeba też wiedzieć, że nie wszystkie wydatki są kwalifikowane do obniżenia podatku. Gdzieś poniżej w komentarzach wstawiłam link do interpretacji w tej sprawie. Proponuję skonsultować sprawę w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

              4. Mam konkretne pytanie.

               Sprzedaje moje mieszkanie kupiłem jeża 215 tys sprzedane za 330 tys czyli jest zysk 115 tys .
               Nie byłem wtedy żonaty
               Zostało mi na nim 150tys kredytu który spłacę.

               Chcemy budować dom ale wspólnie z żona i tu pytania:
               -czy muszę udokumentować 115 tys czy 330tys na budowę domu?
               -czy spłata kredytu na tym mieszkanku (hipoteki) może być w to wliczona ?
               -czy jak mieszkanie kupiłem sam a budujemy wspólnie z żona to kwotę muszę liczyć razy dwa ?

               1. -czy muszę udokumentować 115 tys czy 330tys na budowę domu? – aby nie płacić podatku dochodowego, należy przeznaczyć 330 tys. zł na inny cel mieszkaniowy
                -czy spłata kredytu na tym mieszkanku (hipoteki) może być w to wliczona ? – nie
                -czy jak mieszkanie kupiłem sam a budujemy wspólnie z żona to kwotę muszę liczyć razy dwa ? – Pan ma udokumentować, że przeznaczył 330 tys.zł na budowę. Nie podwaja się tej kwoty. Nie mam wiedzy na temat tego, czy będą zaakceptowane faktury wystawione na Was oboje lub tylko na żonę. W tej sprawie proszę skonsultować się doradcą podatkowym lub z urzędem skarbowym.

              5. Witam,
               Czy pieniadze ze sprzedazy nieruchomosci w okresie poczawszy od sprzedazy do zakupu innej nieruchomosci moga byc uzywane na inne cele, np inwestycyjne ? Czy mozna np PLN zamienic na EUR a nastepnie wrocic do PLN i przeznaczyc poczatkowa kwote na inna nieruchomosc a zysk np. „przepic” ?
               Z gory dziekuje za odpowiedz.

               1. Zgodnie z ustawą ma Pan 3 lata podatkowe na to, aby przeznaczyć środki ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie wskazuje, co ma Pan w międzyczasie robić ze swoimi pieniędzmi.

              6. DAROWIZNA pieniezna a kupno za to mieszkania

               WITAM!
               MOJE PYTANIE. CHCE SPRZEDAC MIESZKANIE KTORE NABYLEM W 2017 ROKU. PRZED NABYCIEM MIESZKANIA ZONA DOSTALA DAROWIZNE W GOTOWCE OD RODZICOW KTÓRA W CALOSCI BYLA ROWNA PRAWIE CENIE MIESZKANIA. TERAZ SPRZEDAJEMY I WIELKIE PYTANIE CZY ZAPLACIMY PODATEK TYLKO OD DOCHODU (WZROSTU CENY) CZY NIE DAJ BOZE JESZCZE OD TEGO ZE MIESZKANIE JAKBY POCHODZI Z DAROWIZNY CHOC NIE JEST BEZPOSREDNIA DAROWIZNA. UPRZEJMIE PROSZE I POMOC. POZDR

               1. Witam
                Według mojej wiedzy zapłacicie tylko od dochodu, zgodnie ze wzorami w treści artykułu. Nie jestem jednak doradcą podatkowym i dlatego zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

              7. Witam czy podatek jeśli chce swój dochód ze sprzedaży mieszkania przeznaczyć na zakup nowej nieruchomości to czy musze powiadamiać o tym fiskusa jeśli tak to który pit wypełnić?

              8. Dzień dobry, mam dylemat: mój Tato kupił z mamą mieszkanie – za 15 000 w 2010 roku. W 2015 roku Rodzice się rozwiedli. W 2018 roku zmarła Mama. Moja siostra swoją część mieszkania przepisała na Tatę – akt darowizny w 2020 roku. W 2020 roku Tata sprzedał mieszkanie za 120 000. Od jakiej kwoty Tato powinien zapłacić podatek – od kwoty darowizny ( nie minęło 5 lat) czy od całości? Pomidzy zakupem a sprzedażą mieszkania minęło 10 lat.
               Pozdrawiam
               Klaudia

              9. Witam serdecznie,
               Wybudowaliśmy z mężem dom dwulokalowy. W jednym lokalu zamieszkaliśmy a drugi sprzedaliśmy rok temu.
               Czy pieniądze ze sprzedaży możemy przeznaczyć na działkę lub drugie mieszkanie jako własne cele mieszkaniowe?

              10. Witam sprzedaliśmy z byłą żoną mieszkanie za 174tyś przed upływem 5lat wyszło 19tyś więcej rozeszliśmy się miałem zapłacić podatek od połowy kwoty 9500 ale zaznaczyłem ze przeznacze na zakup nieruchomości. Około 1900zł podatku. Lecz chce to przeznaczyć na zakup działki. Za jaką kwote musze ją kupić jaką przeznaczyc na zakup działki 1900? 9500? Czy połowa z 174tyś? Żeby nie mieć problemów.

              11. Dzień dobry, mam mozliwość kupna działki za 270tys za gotówkę.
               obecnie kupujemy też drugą działkę za gotówkę i pod nią bierzemy kredyt ok 500tys na budowę domu. Pierwszą działkę chcemy zostawić na cele inwestycyjne.
               Czy jeśli sprzedam pierwszą działkę (270tys) przed upływem 5 lat z zyskiem, to czy mogę przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na spłatę kredytu który wzięłam na budowę domu na innej działce? czy muszę przeznaczyć te pieniądze na zakup kolejnej nieruchomośći zeby nie płacić podatku?
               Pozdrawiam

               1. Pani Olu,
                Jednym z celów, dzięki któremu nie będzie podatku dochodowego, jest spłata kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia. Nie może to być spłata kredytu, który dotyczy sprzedawanej nieruchomości. Pani sprzeda inną działkę, więc podatku nie będzie.

              12. Dzień dobry ,

               7 lat temu została przepisana w formie darowizny działka 1,2 ha. Nie myślałam o sprzedaży tej działki gdyż jest ona wąska, a długa i dopiero od kilku lat została zaliczona jako działka budowlana. W zeszłym roku kupiec sam się do nas odezwał , że chce zakupić 1/10 działki, więc wystąpiłam o podział tej działki. Dodatkowo podpisana została umowa dzierżawy na 3 miesiące, żeby kupiec mógł starać się o pozwolenia na budowę. Kupiec chce , żebyśmy wystąpili o interpretację indywidualną do KIS czy czynność ta jest opodatkowana. Jeśli dostaniemy informację o czynności opodatkowanej kwota 23% vat, będziemy musieli się zarejestrować do vatu (vat-r) a po tej transakcji sie wyrejestrować, ale jak to wygląda z podatkiem dochodowym ? Będę bardzo wdzięczna za pomoc.

               1. Dzień dobry, odniosę się wyłącznie do podatku dochodowego związanego ze zbyciem nieruchomości, otrzymanej wcześniej w darowiźnie. Czyli do tego co jest przedmiotem powyższego artykułu.
                Jeżeli minęło 5 pełnych lat od otrzymania darowizny (licząc tak, jak opisałam to w artykule), to nie występuje już podatek dochodowy. Oczywiście przed podjęciem jakichkolwiek czynności, proszę to jeszcze skonsultować w urzędzie skarbowym.
                Co do konieczności płacenia vat, czy innych podatków związanych z podziałem działki to nie wypowiem się. Jedyne co mogę dodatkowo podpowiedzieć, to aby sprawdziła Pani czy czasem nie będzie Panią obowiązywała renta planistyczna (w związku ze zmianą przeznaczenia działki i tym samym wzrostem jej wartości).

                1. Czyli nawet jeśli urząd skarbowy będzie kazał naliczyć VAT to i tak podatku dochodowego tutaj nie będzie . Dziękuje za informacje. Czy wysokość renty planistycznej byłaby zawarta w wypisie z planu miejscowego ? Gdzie mogę sprawdzić czy mogę być objęta taką rentą ? To w sumie była od samego początku działka budowlana ale plan miejscowego zagospodarowania jest z 2017r

                 1. Pani Jolu, nie jestem doradcą podatkowym i dlatego nie mogę Pani zagwarantować, że moja odpowiedź jest na 100% prawidłowa. Minęło 5 lat, więc podatek, o którym mowa w powyższym artykule nie jest należny. Nie mam jednak żadnej wiedzy na temat tego czy w przypadku obowiązku naliczenia vat, nie jest dodatkowo naliczany jakiś inny podatek dochodowy. Po prostu nie wiem. Zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.
                  Wysokość renty planistycznej określana jest zwykle w końcowych postanowieniach miejscowego planu i pobierana jest w terminie 5 lat od jego wprowadzenia. Więcej na ten temat dowie się Pani w gminie, odpowiedzialnej za uchwalenie planu.

                2. Witam ,zakupiłem działkę 4 lata temu za kwotę 60 tyś nie minęło 5 lat ,musiałem ją sprzedać za kwotę za taką jaką kupiłem. Dodam do tego ,że poniosłem koszty notarialne nie zarobiłem na niej wręcz straciłem i czy będę musiał zapłacić podatek? Przed upływem 5 lat nie inwestując tych pieniędzy w inną nieruchomośc ,lub rzeczy które są zwolnione z podatku 19%.

                 1. Panie Arturze, jest to podatek dochodowy, czyli płaci się go w przypadku osiągnięcia dochodu. W Pana przypadku wystąpiła strata, więc podatek nie będzie należny. Należy jednak pamiętać, że urząd skarbowy może zakwestionować cenę sprzedaży i naliczyć podatek dochodowy.

                3. Dzień dobry,
                 mam taki swój przykład
                 w 2017 roku nabyłem w drodze kupna za gotówkę mieszkanie za cenę 115 tys zł dzisiaj odezwał się kupiec który oferuje 250 tys zł z czego chce przekazać 130 tysięcy na zakup działki budowlanej czy bede musiał płacić podatek ?

                4. Dzień dobry. Nasza sprawa wygląda tak: Sprzedaliśmy nieruchomość przed upływem 5 lat. Wiemy że US nie zalicza spłaty kredytu jako cel mieszkaniowy. Teraz aby być zwolniony z podatku 19 % musimy zakupić nową nieruchomość za całą kwotę z aktu notarialnego. Czy musi być to zakup za gotówkę czy można w części kredytować? Pozdrawiam. Bartek

                 1. Dzień dobry
                  Aby być zwolnionym z konieczności płacenia podatku, muszą Państwo przeznaczyć całą kwotę ze sprzedaży nieruchomości na zakup nowej. Jeżeli zakup będzie finansowany kredytem, to odliczeniu będzie podlegała tylko ta część, którą Państwo przeznaczą na wkład własny i np. na koszty notarialne.
                  Na ten temat została wydana interpretacja indywidualna, która dokładnie opisuje Pana przypadek: 0115-KDIT2-1.4011.292.2019.2.AS Zachęcam do zapoznania się z nią. Jest długa, ale wyjaśnia temat.

                  1. A jeśli cała kwota z aktu notarialnego zostanie przekazana w gotówce na zakup nowej nieruchomości to automatycznie jesteśmy zwolnieni z obowiązkowego podatku bez rozliczenia faktur vat z kredytowania sprzedanej nieruchomości?

                   1. Panie Bartku, nie do końca rozumiem co Pan ma na myśli pisząc „rozliczenia faktur vat z kredytowania sprzedanej nieruchomości”. Czy może Pan doprecyzować pytanie? Jakie faktury Pan ma na myśli?

                  2. Dzień dobry!

                   Sprzedaję mieszkanie przed upływem 5 lat, chciałbym przeznaczyć nadwyżkę między ceną kupna, a sprzedaży na dom syna, ewentualnie cała kwotę, czy muszę stać się współudziałowcem tej nieruchomości, aby nie zapłacić podatku, czy może być darowizna z przeznaczeniem na zakup domu?

                   1. Dzień dobry
                    Według mojej wiedzy należy przeznaczyć środki na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli będzie Pan kupował dom wspólnie z synem, to nabędzie Pan udział w części nieruchomości. Niestety nie orientuję się, czy kwota, którą będzie mógł pan odliczyć, musi być równa cenie za Pana udział. Nie słyszałam też o możliwości zastosowania darowizny w celu uniknięcia podatku. Nie jestem doradcą podatkowym i dlatego nie mam tak szczegółowej wiedzy. Zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

                  3. Witam otrzymałam w akcie darowizny od babci garaż, teraz przed upływem 5 lat chciałabym go sprzedać. Czy musze płacić podatek od sprzedaży tego garażu ? skoro darowizna była w grupie 0 ??

                   1. Witam, fakt, że darowizna była w grupie 0 miał wpływ na to, że nie zapłaciła Pani podatku od darowizny z chwilą jej dokonania. Przy sprzedaży garażu mamy do czynienia z podatkiem dochodowym. Aby uniknąć jego płacenia, należy przeznaczyć środki ze sprzedaży na inny cel mieszkaniowy.

                   2. Dzień dobry,

                    Czy jest jakaś różnica w przypadku sprzedaży Nieruchomości w ciągu 5 lat od zakupu która była nabyta na drodze kredytu, a nabyta za gotówkę ?

                    Przykład
                    W 2017 zakup nieruchomości za 270 tysięcy ( 10% wkład własny )
                    Sprzedaży w 2020 za 410 tysięcy
                    W 2021 zakup kolejnej nieruchomości za 400 tysięcy ( kredyt na 700 tysięcy wkład własny 140 tysięcy )

                    Czy dobrze rozumiem ze według wzoru na cele mieszkaniowe trzeba przeznaczyć 140 tysięcy czy raczej 410 aby uniknąć podatku ?

                    1. Dzień dobry, aby całkowicie być zwolnionym z podatku, należy całość przeznaczyć na nowy cel mieszkaniowy. Może Pan podstawić do wzoru oba warianty i zobaczy, jaka jest różnica w kwocie wolnej od podatku. Jeżeli ta kwota będzie niższa niż Pana przychód, to wystąpi podatek.
                     Jeżeli nie chce Pan go płacić, to można przeznaczyć środki ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego w celu nabycia nowego mieszkania. Ten nowy kredyt musiał być zaciągnięty przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

                   3. Dzień dobry,
                    W maju 2017 roku razem z moją siostrą otrzymaliśmy od naszej babci działkę rolną (z możliwością postawienia zabudowań) przekazaną w formie darowizny. Czy zatem sprzedając ją w tym roku zostalibyśmy zobowiązani do zapłacenia podatku od wzbogacenia się (19%)? Czy dopiero z dniem 1 stycznia 2022 mija okres 5 lat, po którym nie będzie trzeba płacić tegoż podatku? Ponadto, jeśli kupujący np. teraz chce zapłacić zadatek za zakup działki, to czy ta wpłata jest także opodatkowana?

                   4. Witam, pytanie do mądrzejszych ode mnie. Kupiłem działkę w 2020 roku. Ciśnie mnie kasa chce ją szybko sprzedać poniżej kosztów zakupu czy w takiej sytuacji zapłacę podatek ? I w ogóle czy gdzieś to muszę w ogóle zgłosić ?

                    1. Witam, Obowiązki w sprawie urzędu skarbowego opisałam w podrozdziale Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?. Co do niższej ceny, to urząd skarbowy ma prawo zakwestionować cenę sprzedaży i określić ją wg wartości rynkowej.

                   5. Dzień dobry,
                    Kupiliśmy wspólnie z żoną (wspólnota majątkowa) mieszkanie w 2019r i po remoncie sprzedaliśmy z zyskiem w 2020r. Po czym wiekszą część środków przeznaczyliśmy na zakup kolejnego mieszkania które chcemy dłuższy czas użytkować.
                    Moje pytanie jest następujące czy musimy się rozliczać z zakupu i sprzedaży mieszkania które sprzedaliśmy jeśli tak to do kiedy musimy się rozliczyć i czy cala kwotę ze sprzedaży mieszkania należy przeznaczyć na kolejne cele mieszkaniowe ewentualnie ile jest na to czasu żeby uniknąć płacenia podatku?
                    Ponadto co rozliczamy np.cene po jakiej kupiliśmy mieszkanie+koszty remontu jako poniesione nakłady finansowe?
                    Pozdrawiam

                    1. Dzień dobry, Na większość pytań znajdzie Pan odpowiedzi w powyższym artykule. Obowiązki w sprawie urzędu skarbowego opisałam w podrozdziale Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?. Czas, który ma Pan na to, aby przeznaczyć środki ze sprzedaży, opisałam w Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?.
                     Aby uniknąć płacenia podatku, muszą Państwo przeznaczyć całą kwotę na nowy cel mieszkaniowy.
                     Co do listy prac remontowych, to w ustawie nie ma wprost jej podanej. Ten temat został poruszony m.in. w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017.
                     Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowej analizy Państwa sytuacji, to zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

                   6. Witam. Sprzedałem w tym roku 4 działki budowlane o wartości łącznej 125 tys, działki przepisane w darowiźnie w 2016 r także nie upłynęło 5 lat od tej darowizny. Pytanie jest takie czy obecnie mając wzięty kredyt hipoteczny na budowę domu, który dostaliśmy rok przed sprzedażą działek, obejmuje nas ulga z podatku dochodowego 19 % na zasadzie spłaty tego kredytu, pieniędzmi za działki oraz jeśli tak jakie dokumenty są potrzebne w urzędzie skarbowym??

                    1. Witam, aby skorzystać z ulgi podatkowej, można spłacić kredyt hipoteczny na zakup lub budowę innej nieruchomości. Czyli wg mojej wiedzy kredyt, o którym Pan napisał, spełnia wymogi. Obowiązki w sprawie urzędu skarbowego opisałam w powyższym artykule w podrozdziale Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?. Zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

                     1. Witam , mam pytanko a jeśli nabyłem w 1/2 działkę i 2016 wyrokiem sądu drugą cześć i sprzedając ja w 2021 zapałce podatek czy jestem zwolnimy ?

                     2. Bardzo ciekawy artykuł i dużo skompensowanej wiedzy. Proszę jednak o poradę. Moi rodzice byli w posiadaniu działki od ponad 20 lat. W kwietniu 2020 mama zmarła. Wspólnie z bratem dokonaliśmy działu spadku na tatę i w tym momencie jest on jedynym właścicielem działki. Jeśli wybuduje on dom na tej działce i postanowi sprzedać, to w/w 5 lat jest liczone od którego momentu ? od chwili pozyskania tej działki dawno temu przez rodziców, czy od chwili uzyskania pozwolenia na użytkowani itp? Jest to dość istotne bo dom będzie budowany system gospodarczym i nie będzie zbyt wiele „kosztów”
                      Druga opcja, to sytuacja w której domu nie uda się sprzedać tacie z zamierzonym zyskiem i postanowi go podarować np. mi lub bratu albo wnukom.

                      1. Panie Łukaszu, zgodnie z ustawą liczy się data kiedy spadkodawca (mama) został właścicielem. Jednak w Pana sytuacji był dział spadku, co oznacza, że działkę dostała, jak rozumiem, tylko jedna osoba z kilku uprawnionych. Niestety nie orientuję się, jak w takiej sytuacji ustalić datę nabycia – data nabycia działki przez mamę czy data działu spadku. Nie będzie to data pozwolenia na użytkowanie. Zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama często korzystam.

                     3. W lutym tego roku sprzedałam z mężem działkę. Pouczono mnie, ze musze zapłacić podatek od wzbogacenia 19% od połowy kwoty, ponieważ nie minęło 5 lat od darowizny działki – od męża dla mnie. U notariusza uzyskałam informacje, że podatek będę płaciła w 2022roku. Czy muszę teraz coś zgłaszać do Urzędu Skarbowego? Z góry dziękuję.

                      1. Ma Pani czas na zgłoszenie do urzędu skarbowego do kwietnia przyszłego roku. Więcej na ten temat przeczyta Pani w powyższym artykule w podrozdziale Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?

                     4. witam,
                      w 2018 roku w drodze darowizny (od meza) otrzymalam dzialke. chcialabym ja sprzedać przed uplywem 5 lat i jesli jest to mozliwe nie placic podatku od sprzedaży. czy przeznaczajac kwotę ze sprzedazy na zakup nowego mieszkania uniknę placenia podatku? czy sa jakies obwarowania?

                     5. Witam, w 2018 kupiłam mieszkanie za 300tys, teraz sprzedałam je za 420tys. Za środki ze sprzedaży chce wybudować dom. Na jaką kwotę muszę zbierać faktury żeby udokumentować budowę domu, na 420 tys czy na różnice od sprzedaży, czyli na 120tys ?

                     6. Witam.
                      Rok 2016 – kupno mieszkania za 300 000
                      Rok 2021 – sprzedaż tego mieszkania za 500 000 (zostało 200 000 kredytu)

                      W roku 2021 zaczynam budowę domu.
                      I teraz aby uniknąć podatku to cale 500 000 muszę w ciągu 3 lat przeznaczyć i udokumentować na budowę domu,.ale :
                      1. Czy te 200 000 spłaty kredytu sprzedawanego mieszkania wliczają sie w te cele mieszkaniowe?
                      2. Czy jeśli przed sprzedażą mieszkania pozyczylem od rodziców 50 000 na kupno działki (zgłoszone do urzędu skarbowego jako pożyczka słowna) i ta działke kupilem przed sprzedaża mieszkania to mogę to wliczyc jako własne cele mieszkaniowe jeśli te pieniądze zwrócę rodzicom po sprzedaży mieszkania ?

                      1. Witam
                       Odp. 1 – nie liczą się. Tylko spłata kredytu zaciągniętego na inny cel mieszkaniowy. W poniższych komentarzach znajdzie Pan więcej informacji na ten temat.
                       Odp. 2- nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

                      2. Witam. Nabylam spadek w postaci nieruchomosci po zmarlych dziadkach w grudniu 2019 roku. I sprzedaje go za 285 tys i kupuje mieszkanie za 130tys oraz planuje nie duzy remont ok 30 tys oraz czy . jak mam obliczyc ile musialabym oddac do urzedu skarbowego? Oraz czy zadatek dla kuzyna czy jest tez rozliczany?

                      3. w 2015 roku w grudniu zostało zakupione mieszkanie za 430000,00 pln
                       sprzedaż nastąpiła w 2018 roku w listopadzie za kwotę 615000,00 pln
                       zakup nowego mieszkania w październiku 2018 roku za kwotę 490000,00 pln
                       czy mogę skorzystać z ulgi mieszkaniowej? na zakup nowego, gdyż zostało kupione miesiąc wcześniej przed sprzedażą? choć środki potem ze sprzedaży poszły na spłatę części kredytu nowego
                       Poza tym, nie poszedł pit do Urzędu omyłkowo – co zrobić

                      4. Proszę o poradę. W niedługim czasie nabędę w drodze postępowania spadkowego po zmarłej Mamie grunty rolne. Chciałabym zaraz po uzyskaniu własności dokonać sprzedaży (przed upływem 5 lat), gruntów o powierzchni 0,8 ha celem spłaty moich dwóch sióstr. Czy istnieje możliwość sprzedaży gruntu przed upływem 5 lat oraz czy należy zapłacić podatek dochodowy?

                        1. Witam. Nabylam spadek w postaci nieruchomosci po zmarlych dziadkach w grudniu 2019 roku. I sprzedaje go za 285 tys i kupuje mieszkanie za 130tys oraz planuje nie duzy remont ok 30 tys oraz czy . jak mam obliczyc ile musialabym oddac do urzedu skarbowego? Oraz czy zadatek dla kuzyna czy jest tez rozliczany?

                       1. Dzień dobry,
                        W 2019 r w darowiźnie od babci otrzymałam dom, w roku 2020 dom sprzedałam za 500 tyś. Aby rozliczyć ulgę mieszkaniową chciałabym zakupić dwa mieszkania lub mieszkanie i działkę budowlaną. Jedno mieszkanie chcę kupić w tym roku za ok 290 tyś ( rynek pierwotny ) a drugą nieruchomość dopiero tak za dwa lata czyli w 2023r tak aby wydać pozostałą kwotę czyli 210 tyś. Czy kupując dwie nieruchomości mogę rozliczyć ulgę?

                        1. Dzień dobry, czytałam kilka interpretacji, które wskazują, że ustawodawca nie wprowadził ograniczenia w postaci zakupu tylko jednej nieruchomości. Jednak z uwagi na to, że nie jestem radcą prawnym, ani doradcą podatkowym proponuje wystąpić z zapytaniem do osób, które będą posiadały większą wiedzę w tym zakresie. Może to Pani zrobić w urzędzie skarbowym lub np. na stronie Lexnonstop, z której sama korzystam (link: http://lexnonstop.com/d71Vt5)

                       2. Dzień dobry. Moja sytuacja wygląda tak. W grudniu 2015 r. na drodze darowizny otrzymałam dom z działką. Obecnie chcę sprzedać dom i nie zamierzam kupować nowej nieruchomości. Pytanie brzmi czy skoro mamy obecnie 27.02.2021r. to już minęło 5 lat podatkowych czy jeszcze nie?

                        1. Dzień dobry
                         Dom otrzymała Pani w 2015. Musi minąć 5 pełnych podatkowych lat, czyli 2016,2017,2018,2019,2020. Z tego wynika, że tak, minęło już 5 lat i w 2021 roku może Pani sprzedać dom bez podatku.

                        2. Witam. Nabyłem mieszkanie w 2017r. za 380tys. W 2020 sprzedałem za 570tyś. Żeby uniknąć płacenia podatku muszę wydać cała kwotę 570tyś na cele mieszkaniowe czy wystarczy tylko ta różnice?

                        3. Dzień dobry,
                         Kupiłem mieszkanie za 350 tyś, po roku sprzedałem za 400tyś. Wychodzi 50 tyś do opodatkowania. Tydzień przed sprzedażą tego mieszkania nabyłem większe w stanie deweloperskim. Czy jeśli wykończenie tego drugiego będzie mnie kosztować 50 tyś zł czyli tyle ile zarobiłem na poprzednim mieszkaniu to podatek nie wystąpi czy jakoś inaczej to się liczy?

                         1. Niestety nie jest tak, jak Pan napisał. Wystąpi podatek, bo tylko 50 tys. zł przeznaczy Pan na nową nieruchomość (po dacie sprzedaży). Obliczenie podatku znajdzie Pan TUTAJ.
                          Jeżeli kupił Pan nowe mieszkanie na kredyt to przeznaczenie środków na jego spłatę też pomniejsza dochód.

                         2. Witam. Sprzedałam działkę rekreacyjną oraz rolną przed upływem 5 lat od momentu darowizny. Planuje za te pieniądze zakupić działkę budowlaną oraz postawić dom. Czy takie elementy jak brama, kostka przed domem moga zostać zaliczone do celów mieszkaniowych? Czy znajdę gdzieś konkretną listę rzeczy które można odliczyć?

                          1. Witam, w sprawie sprzedaży działek rekreacyjnych i rolnych i związanym z tym podatkiem dochodowym polecam skonsultować się z urzędem skarbowym lub z doradcą podatkowym. Może też Pani skonsultować sprawę na platformie Lexnonstop link http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama korzystam w razie wątpliwości. Nie specjalizuję się w tego typu działkach, więc nie chcę Pani wprowadzić w błąd.
                           Co do listy prac remontowych, to w ustawie nie ma wprost jej podanej. Ten temat został poruszony w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017. Tam powinna Pani znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie na ten temat.

                         3. Witam kupiłem kawalerke w bloku za 120 000zł czy w przypadku jej sprzedaży również za kwotę 120 000zł i nie przeznaczeniu tych pieniędzy na inne mieszkanie zapłace podatek od 120 000zł ? Dodam że nie mineło 5 lat od kupna . Proszę o odpowiedz i pozdrawiam

                          1. Dzień dobry, w 2021 roku sprzedaję działkę, którą dostałem jako darowiznę w 2016 roku. Po niedługim czasie za zbliżoną kwotę planuję kupić działkę budowlaną w innym mieście, jednak ta transakcja jest finansowana z kredytu.
                           Czy będę musiał zapłacić podatek?
                           Czy będę mógł rozliczyć sprzedaż poprzez wykazanie zakupu innej nieruchomości, mimo iż finansowana jest z kredytu hipotecznego?

                         4. Witam, zakupiłem nieruchomość za 540 tyś, z czego połowa środków pochodziła z kredytu hipotecznego. Mam do spłaty około 300 tyś. Sprzedając tą nieruchomość za 640 tyś. przed upływem 5 lat będę musiał zapłacić podatek od 100 tyś. Pieniądze ze sprzedaży nie przeznacze na zakup nieruchomości, ponieważ będę mieszkał w domu rodziców który dostanę. Czy w związku z tym że spłace kredyt za zbywaną nieruchomości to nie będę musiał płacić podatku ? Lub jeśli te pieniądze przeznacze na spłatę brata, ponieważ dom rodziców dostaniemy na pół. Zaznaczam że roďzice będą mieszkać z nami.

                          1. Witam, spłata kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, którą teraz chce Pan sprzedać, nie zwalnia z konieczności zapłacenia podatku. Tylko spłata kredytu udzielonego na inną nieruchomość daje taką możliwość. Gdzieś poniżej w komentarzach pisałam o tym szerzej.
                           Co do spłaty brata, to według mojej wiedzy wysokość spłaty mógłby Pan sobie odliczyć. Proszę jednak przed podjęciem jakichkolwiek decyzji skonsultować to w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego/ radcy prawnego (pytanie wykracza poza mój zakres). Może Pan to zrobić np. na platformie: Lexnonstop link http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama korzystam. Jest to ważne z uwagi na to, aby było to zrobione we właściwej formie. Odliczeniu będzie podlegała tylko część, którą Pan spłaca plus ewentualne remonty o ile będzie Pan właścicielem.

                           1. Nie trzeba mieć zgód na sprzedaż takiej działki. Trzeba tylko pamiętać, aby w odpowiednim terminie zgłosić fakt sprzedaży do urzędu skarbowego (szerzej pisałam o tym w powyższym artykule).

                          2. Witam, w 2017 roku kupiliśmy kawalerkę za 89tys, teraz chcemy ją sprzedać za 105 ty. ale nie minęło 5 lat
                           Sprzedajemy dlatego, że dostaniemy w darowiźnie również kawalerkę ale w innym mieście (lepszym) Czy jest jakas szansa aby uniknąć podatku od sprzedaży?

                           1. Witam, aby uniknąć konieczności płacenia podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, musiałaby Pani przeznaczyć całą kwotę ze sprzedaży na cele związane z nową nieruchomością. Więcej na ten celów przeczyta Pani w powyższym artykule w części: Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?
                            Nowe mieszkanie otrzymają Państwo w formie darowizny i w związku z tym nie poniosą Państwo wydatków na ten cel. Aby uniknąć konieczności płacenia podatku, lub zmniejszyć jego wysokość mogą Państwo przeznaczyć środki na remont nowego mieszkania. Zakres prac remontowych i sposób ich udokumentowania można przeczytać w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017
                            W razie wątpliwości polecam zaciągnąć porady u doradców podatkowych na platformie: Lexnonstop link http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama korzystam.

                          3. Dzień dobry
                           W 2013 roku otrzymałam od mamy nieruchomość gruntową umową darowizny . W czewcu 2020 roku postanowieniem z Sądu zasiedziałam w/wym. nieruchomość (w ksiedze wieczystej istnieli teoretycznie inni współwłaściciele, praktycznie tej działki nie uprawiali i nie opłacali żadnych podatków).
                           Od kiedy biegnie termin 5 lat, kiedy to mogłabym sprzedać tą nieruchomość bez obowiązku zapłacenia 19% podatku.
                           Dziękuję za udzielenie informacji.

                          4. Witam. W tym roku chce dokończyć formalności dotyczące US. Sprawa wygląda tak: zakupiłem działkę za 50 tys. (3500m2) w roku 2016. Dokonałem jej podziału na dwie działki z czego większą sprzedałem za 40 tys. (1900m2) w 2020 roku. Całość przychodów z jej sprzedazy przeznaczyłem na budowę domu. Jak można obliczyć ulgę w tym przypadku…? Poprzez przeliczenie danych zakupu i sprzedaży na m2? I jeszcze jedno pytanko: w pit 39 zawiadamiam US o zbyciu nieruchomości. Wystarczy tylko raz złożyć ten dokument wraz z niezbędna dokumentacją potwierdzająca stan rzeczy – równocześnie w tym dokumencie składam ulgę podatkowa rozumiem… Tak? Pozdrawiam

                          5. Dzień dobry, po śmierci męża(ok 1,5 roku temu) odziedziczyłam razem z dziećmi dom. Teraz jesteśmy zmuszeni sprzedać dom z powodu przeprowadzki bliżej miasta. Mamy już chętnego kupca, jednak każdy mówi, że upłynąć musi 5 lat, bo inaczej zapłacimy wysoki podatek. Czy będę rzeczywiście zmuszona go zapłacić?(Pieniądze ze sprzedaży domu planuję przeznaczyć na budowę mniejszego domku bliżej miasta).

                           1. Dzień dobry
                            Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Z tego wynika, że jeżeli Pani mąż nabył dom przed tym okresem (do 2015r), to ani Pani, ani dzieci nie będziecie musieli zapłacić podatku dochodowego.

                          6. Witam. Żona dostała dom od rodziców jako darowizna przepisany tylko je … Chcemy zbudować nowy dom za kredyt… Sprzedac ten co żona dostała i dołożyć pieniądze do tego budowanego… Czy będzie trzeba płacić podatek ? Podkreśle że kredyt bierzemy razem na nowy dom.

                           1. Witam
                            Jeżeli są Państwo we wspólności majątkowej małżeńskiej, to żona będzie mogła przeznaczyć środki ze sprzedaży domu otrzymanego w darowiźnie na budowę nowego, wspólnego domu. Aby uniknąć podatku, należy całą kwotę przeznaczyć na budowę lub na spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel. W razie dodatkowych pytań zachęcam do konsultacji w urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego np. tutaj => http://lexnonstop.com/d71Vt5
                            Interpretacja indywidualna 0113-KDIPT2-2.4011.520.2019.1.MK z dnia 18.11.2019

                            1. Dzień dobry. Czy w takiej sytuacji gdy po sprzedaży mieszkania z zyskiem przed upływem 5 lat mamy całą kwotę ze sprzedaży przeznaczyć na nowy cel mieszkaniowy ( budowa domu) to rozumiem, że np 200 tyś wydamy na budowę domu a pozostałe 100 tyś które zostało ze sprzedaży mieszkania a których fizycznie nie posiadamy bo po sprzedaży mieszkania musieliśmy te 100 tyś przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania wydamy na zaciągnięcie nowego kredytu na dokończenie budowy ( kredyt zaciągniemy np za dwa lata po wydaniu całej sumy 200 tyś). Czy w ten sposób unikniemy podatku i czy udokumentowaniem wydatku jest umowa kredytowa np na 100 tyś czy dalej musimy zbierać faktury, czyli zaciągamy kredyt i zbieramy dalej faktury na 100 tyś aby udokumentować wydatkowanie tych 100 tyś?

                           2. Witam.
                            Wybudowaliśmy dom w stanie surowym zamkniętym, trwało to ponad 5 lat, zdecydowaliśmy o jego sprzedaży ,pytanie ? kiedy liczone jest 5 lat aby nie płacić podatku ? od chwili kupna działki ? od chwili pozwolenia na budowę, czy od chwili odbioru domu ?
                            pozdrawiam

                           3. Dzień dobry,
                            mój mąż dostał w darowiźnie mieszkanie, które w akcie notarialnym zostało wycenione na 200 tyś. Teraz chcemy sprzedać mieszkanie za 120 tyś a nie minęło jeszcze 5 lat od nabycia darowizny. Czy obowiązuje męża opłata podatku skoro jesteśmy teoretycznie stratni na 80 tys?

                            1. Witam. Sprzedałam działkę rekreacyjną oraz rolną przed upływem 5 lat od momentu darowizny. Planuje za te pieniądze zakupić działkę budowlaną oraz postawić dom. Czy takie elementy jak brama, kostka przed domem moga zostać zaliczone do celów mieszkaniowych? Czy znajdę gdzieś konkretną listę rzeczy które można odliczyć?

                             1. Witam, w sprawie sprzedaży działek rekreacyjnych i rolnych i związanym z tym podatkiem dochodowym polecam skonsultować się z urzędem skarbowym lub z doradcą podatkowym. Może też Pani skonsultować sprawę na platformie Lexnonstop link http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama korzystam w razie wątpliwości. Nie specjalizuję się w tego typu działkach, więc nie chcę Pani wprowadzić w błąd.
                              Co do listy prac remontowych, to w ustawie nie ma wprost jej podanej. Ten temat został poruszony w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017. Tam powinna Pani znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie na ten temat.

                            2. Witam. Jak wygląda podatek i możliwość nie płacenia go w sytuacji kupna nieruchomości wspólnej przez dwie osoby obce (nie małżeństwo-związek jednopłciowy) z nierównym podziałem udziałów w nieruchomości (czyli współwłasność ale nie małżeńska)?
                             Przykład:
                             W 2021 roku kupuję od dewelopera z drugą osobą mieszkanie za 500 tys. zł z czego ja opłacam 95% ceny lokalu a druga osoba 5% (partner nie pracuje więc da mały wkład z oszczędności ale chcę by był współwłaścicielem) i tak też więc dzielimy udziały (1/20 + 19/20).
                             W 2023 roku chcemy to mieszkanie sprzedać za 600 tys.
                             Środki chcemy przeznaczyć na zakup innego mieszkania.
                             Czy US w takim wypadku nie obciąży nas podatkiem, jeśli będziemy właścicielami również nowego lokalu?
                             A może o uniknięciu podatku w ogóle nie ma mowy jeśli kupujemy część (udział) nieruchomości nie jako wspólność małżeńska?
                             Czy aby podatku nie zapłacić, musimy przeznaczyć środki na zakup nowego lokalu w takich samych proporcjach?
                             Bo gdyby tak, to co w sytuacji zakupu mieszkania w innym państwie, gdzie uznawane jest nasze małżeństwo zawarte za granicą (mieszkamy w UK) – bo kupując dom w UK możemy kupić go razem (bez podziału udziałów) jak i z owym podziałem ułamkowym.
                             Pytam, bo chcę wiedzieć na co podatkowo się nastawiać – jesteśmy na etapie negocjacji z deweloperami i warto wiedzieć, czy potem musimy trzymać lokal 5 lat, na wypadek potencjalnej chęci zainwestowania środków z mieszkania w inną nieruchomość wcześniej.

                             1. Panie Robercie, nie odpowiem na Pana pytania. Dla pewności powinien Pan to konsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5, z której sama niejednokrotnie korzystam. Jestem agentem nieruchomości i nie mam wystarczającej wiedzy na poruszony przez Pana temat.

                            3. Pani Bernadeto,
                             Artykuł przyjemny i w miarę jasny, natomiast z mojego punktu widzenia zabrakło w nim jednej bardzo ważnej informacji dotyczące wyliczenia dochodu zwolnionego, kiedy kolejna nieruchomość kupujemy na kredyt.
                             Niestety skarbówka mnie za to obciąży dosyć wysokim podatkiem.
                             Sytuacja wygląda następująco – kupiłem mieszkanie za 337 tys, przed upływem 5 lat sprzedałem za 505. Mój dochód wyniósł 168 tys. Podatek wynosi „bazowo” niecałe 33 tys zł. (168×0,19).
                             Mieszkanie sprzedalem, aby kupić dom. Koszt domu to 500 tys. z czego 450 tys kredyt i 50 tys wkład własny.
                             Niestety skarbówka kredytu NIE KWALIFIKUJE jako kwoty wydatku na cel mieszkaniowy….
                             Nie wiedziałem o tym wcześniej, ponieważ nigdzie nie znalazłem jednoznacznej informacji, która by to jasno wskazała. Oczywiście pozostałą kwotę dochodu ze sprzedaży mieszkania w całości przeznaczyłem na wykończenie domu (przeznaczyłem nawet jeszcze więcej).
                             Efekt jest taki, że mój dochód ze sprzedaży mieszkania wyniósł te 168 tys. W zakup i wykończenie domu wsadziłem w sumie jakieś 250 tys , plus kredyt a i tak będę musiał wywalić jakieś 16 tys na podatek… (tylko nie wiem od czego on ma być skoro zysku tu żadnego nie mam….)
                             Sytuacja jest dla mnie chora i absurdalna, chyba że coś źle zrozumiałem z rozmowy ze skarbówką.

                             Także wracając do początku mojej wypowiedzi – warto w tekstach eksperckich wskazać jeszcze taką sytuację, ponieważ przeciętny kredytobiorca nie ma raczej świadomości, że dla skarbówki kredyt przy takim wzorze się nie liczy.

                             Pozdrawiam.

                             1. Panie Jarku,
                              rzeczywiście przykład, który Pan przedstawił, jest dość często spotykany i dziękuję za zwrócenie uwagi na to, że warto go również omówić. Postaram się w najbliższym czasie uzupełnić mój artykuł o ten przykład.

                              Tymczasem chcę zwrócić uwagę, że nie jestem w stanie podać wszystkich możliwych scenariuszy (mimo najszczerszych chęci). Po komentarzach pod tym wpisem widać jak z różnymi sytuacjami mierzymy się na co dzień i jak niejasne są przepisy prawa podatkowego. Polacy szukają odpowiedzi na pytania na takich blogach jak moje, a powinni mieć możliwość korzystania z czytelnych, jasnych ustaw takich, które nie będą budzić żadnych wątpliwości…

                              Staram się na tym blogu pomóc Państwu w sposób, jaki tylko mogę, ale proszę pamiętać, że ja dalej jestem (tylko) agentem nieruchomości z wiedzą na poziomie, który jest mi niezbędny do wykonywania mojej pracy. Bardzo często tutaj powtarzam, że w sytuacji jakichkolwiek pytań powinni Państwo wystąpić do urzędu skarbowego lub doradcy podatkowego. Najlepszym rozwiązaniem jest wystąpienie do urzędu skarbowego z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej.

                              Odnosząc się do Pana przykładu, to podobna sytuacja była przedmiotem indywidualnej interpretacji w 2019. Proszę zobaczyć, jak długa ona jest, a dotyczy tylko jednej sytuacji. Niestety często okazuje się, że dość oczywiste dla nas sprawy stają się absurdalne (jak to Pan napisał). Link do interpretacji => https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0115-kdit2-1-4011-292-2019-2-as-zwolnienie-z-pit-185062777

                              Dlatego jeszcze raz chcę przypomnieć, że mój artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na to, że jest takie coś jak podatek dochodowy od sprzedawanej nieruchomości, natomiast to Państwo są odpowiedzialni za to, aby w sposób właściwy go rozliczyć.

                              1. Pani Bernadeto,
                               Zgadzam sie w 100 procentach z tym co Pani pisze. Przepisy powinny byc jasne, czytelne dla przeciętnego użytkownika i niepodlegające dowolnej interpretacji. Jednocześnie na stronach urzędów skarbowych powinny byc klarowne informacje co do tego, jak ten proces faktycznie wygląda, aby podatnik nie byl stawiany pod ścianą.
                               Pani ekspercki materiał doceniam ja. najbardziej, jak pisałem czyta się go dobrze.
                               Mam jeszcze jedno pytanie – z tego co wiem to do wartości sprzedawanej nieruchomości mozna jeszcze doliczyć koszt AN czy wzrost wartości mieszkania w ujęciu rok do roku.
                               Może mi Pani napisać co w zakres takiego poniesienia wartości sprzedawanej nieruchomości wchodzi konkretnie? (czy na przykład mozna doliczyc faktury za materiały wykończeniowe takie jak glazura czy terakota skoro kupiłem mieszkanie od dewelopera?) i druga częśc pytania – jest gdzies w internecie wzór na wyliczenie tej wartości?
                               Pozdrawiam
                               Jarek Kowalski

                               1. Panie Jarku,
                                Co do listy prac remontowych, to w ustawie nie ma wprost jej podanej. Ten temat został poruszony w interpretacji indywidualnej 0111-KDIB2-2.4011.159.2017.2.BF z dnia 8.09.2017.
                                Jeżeli pod skrótem AN ma Pan na mysli Akt Notarialny, to ten temat został poruszony w kolejnej interpretacji ITPB2/415-772/10/ENB
                                Co do wzrostu wartości nieruchomości to przyznam, że nie słyszałam o takiej możliwości.
                                W przypadku urzędu skarbowego zawsze powtarzam klientom, że warto wysłać do nich prośbę o indywidualną interpretację. Daje to Państwu większą pewność i dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych kosztów.

                              2. Witam,
                               Mąż w 04/2016 wyrokiem sądu otrzymał w spadku po ojcu działkę budowlaną.
                               Podział spadku był robiony jednocześnie z babci na ojca męża i z ojca męża na męża.
                               Babcia męża zmarła 10/01/2008, ojciec męża zmarł 19/09/1991. Działki zakupione były w latach ’70.
                               Chcemy sprzedać tę działkę w tym roku, czy będzie nas obowiązywał podatek? Od której daty należy liczyć te 5 lat?
                               Działka w 2016 miała ustaloną wartość przez biegłego na 136 500 PLN, my chcemy ją zbyć w tym roku za 130 000 PLN.
                               Będę wdzięczna za informację zwrotną – z góry dziękuję :)

                               1. Witam, w opisanej przez Panią sytuacji doszło do działu spadku po wielu latach od śmierci. Jeżeli dobrze rozumiem, Pani mąż otrzymał spadek po ojcu, a ojciec po babci. Jednak z dat wynika, że babcia zmarła później niż ojciec. Tutaj wchodzi prawo spadkowe, w szerszym znaczeniu niż opisałam to w artykule i niestety nie jestem w stanie Pani pomóc. Proponuję skonsultować sprawę w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                1. Witam. W 2018roku kupiłam z mezem działkę za 45tys. W kwietniu 2020 sprzedaliśmy z mężem ta. działkę za 109tys. I te pieniążki chcemy przeznaczyć na rozbudowę domu i remont. Czy mamy 5 lat na zebranie różnych faktur itp tak??
                                 Bo jak nie, to rozumiem ze podatek jest od kwoty 109tys, a nie różnicy sprzedaży np. Te 64tys.

                                 1. Witam
                                  Podatek będzie liczony od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a zakupu, czyli 109tys.-45tys.=64tys (o ile nie przeznaczą Państwo środków ze sprzedaży na cele mieszkalne)
                                  Jeżeli sprzedaż była w 2020 roku to mają Państwo czas 3 lata na przeznaczenie całości ze sprzedaży na cele mieszkalne (2021,2022,2023). Jeżeli nie przeznaczą Państwo wszystkich pieniędzy, to wysokość podstawy do opodatkowania będzie liczona wg wzorów (przykładów) znajdujących się w treści artykułu.

                                2. Witam Pani Bernadeto, nie znalazłam odpowiedzi na takie pytanie: nie wchodząc w szczegoly, działkę, której docelowo będę właścicielką musi kupić moja kuzynka. Potem odsprzedaz mi ja w tej samej cenie, za którą ja kupiła w ciągu miesiąca. Jak obliczyć tu podatek, skoro koszt kupna równa się kosztom zysku. Będę wdxieczna za podpowiedź.

                                 1. Pani Magdo,
                                  Jeżeli Pani kuzynka odsprzeda Pani działkę za tę samą kwotę co nabyła, to tak naprawdę nic na niej nie zarobi. Jeżeli nie ma zarobku, to nie ma podatku dochodowego :)
                                  Minusem takiej transakcji jest to, że niestety obie Panie poniosą koszty notarialne podczas nabycia działki (w tym podatek 2%).

                                3. Witam
                                 W 2017 r. mama zakupiła część udziałów w nieruchomości, teraz w 2021r. chce mi je darować za dożywocie .
                                 Czy mama będzie opodatkowana podatkiem dochodowym 19% pomimo tego, że daruje swe udziały synowi przed upływem 5 lat od nabycia ?

                                4. Witam, sprzedałem w 2020 roku nieruchomość z działką .w tym roku dogadałem się ze odkupie wszystko z powrotem. Oczywiście dogadałem się,czy poraz kolejny zaplace podatek i czy sprzedający będzie musiał zapłacić. Pozdrawiam

                                 1. Witam,
                                  W poniższej odpowiedzi przyjmuję, że jest to transakcja prywatna pomiędzy osobami fizycznymi (nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z podatkiem VAT).
                                  Jest to nowa sprzedaż, więc od ceny zakupu będzie musiał Pan zapłacić 2% podatku PCC.
                                  Jeżeli teraz cena zakupu będzie wyższa, to sprzedający zapłaci podatek dochodowy liczony od różnicy w cenie.

                                5. Dzień dobry,
                                 Nabyłam nieruchomość w 2000r., w 2014 r. dokonałam sprzedaży nieruchomości za 550tys., ale ponieważ cena nie została zapłacona przez Kupujących to w 2016 roku nastąpiło rozwiązanie Umowy sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości. Chciałabym dokonać sprzedaży nieruchomości w lutym 2021 roku za cenę 500tys. Czy w związku z powyższym będę musiała zapłacić podatek dochodowy?

                                6. Witam,

                                 Co zw sytuacji, gdy chcę sprzedać nieruchomość za cenę nie większą niż cena zakupu.
                                 Czy wówczas podatek dochodowy mnie nie dotyczy?
                                 Chcę sprzedać miejsce w garażu podziemnym za kwotę zakupu tj. 20 000. Czy będę musiała zapłacić podatek?

                                 Proszę o informację
                                 Pozdrawiam
                                 Urszula

                                7. Dzień dobry!
                                 Mam pytanie czy jeżeli kupiłam mieszkanie za 150tys a sprzedałam je po 3trzech latach za 220 tys przed uplywem 5 lat , czy podatek place od różnicy między kupnem a sprzedażą czy od kwoty 220tys.
                                 Z góry dziękuję za odpowiedź

                                8. Witam w 2017 roku wyodrębniliśmy własność mieszkania, na które otrzymaliśmy przydział w 1992 roku.
                                 Aktualnie chcielibyśmy sprzedać nieruchomość, czy będziemy zobowiązani zapłacić podatek ?

                                9. Witam,
                                 w 2019 roku sprzedałem mieszkanie odziedziczone w spadku. Spadkodawca został właścicielem mieszkania w 2017 roku więc nie minęło 5 lat i obowiązuje mnie podatek. Żeby go uniknąć zamierzam przedstawić w Urzędzie Skarbowym dokumenty, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczyłem w ciągu 3 lat na własne cele mieszkaniowe. Złożyłem w kwietniu 2020 deklarację PIT39 informując US o sprzedaży mieszkania. Cena za mieszkanie wyniosła 220 000 złotych, brak kosztów przychodu. Zamierzam to rozliczyć w następujący sposób:
                                 – 140 000 to spłata kredytu mieszkaniowego, który zaciągnąłem na własne mieszkanie w 2017 roku
                                 – 80 000 przeznaczam na remont tego mieszkania ( na wszystko zbieram faktury)

                                 I teraz pytania:
                                 – co wchodzi w skład wydatków na remont? Czy jest jakaś szczegółowa lista? Czy faktura wystawiona mi za swoje usługi przez firmę budowlaną wykonującą remont wchodzi w skład?
                                 – co jeśli US uzna, że spłaciłem 140 000 kredytu a na cele remontowe wydałem na przykład 50 000? Czy wtedy płacę podatek 19% tylko od pozostałych 30 000? Czy Urząd doliczy mi jakieś kary? Coś kiedyś czytałem o jakiejś stawce dziennej
                                 – na te wydatki mam 3 lata począwszy od stycznia 2020 czyli jak rozumiem czas jest do końca kalendarzowego 2022 roku?
                                 – czy mam czekać do 2023 roku aż Urząd Skarbowy sam się do mnie odezwie czy mam się wcześniej sam zgłosić i przedstawić dokumenty?

                                 Z góry dziękuję. Pozdrawiam.

                                 1. Tak jak wspominałam pod koniec tego artykułu, nie jestem doradcą podatkowym. Jestem agentem nieruchomości i moja wiedza ogranicza się do podstaw zawartych w powyższym artykule. Tak szczegółowe pytania proponuję skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                10. Dzień dobry,
                                 w 2016 r. kupiłem mieszkanie za kwotę 400 tyś. zł. (250 tyś. kredyt plus 150 tyś. środki własne)
                                 W 2017 r. kupiłem dwa miejsca postojowe w tym samym bloku za kwotę 45 tyś. zł.
                                 W 2020 r. sprzedałem mieszkanie z jednym miejscem postojowym za kwotę 582 tyś. zł. – jednym aktem notarialnym, mieszkanie i miejsce posiada odrębne KW – jedno miejsce postojowe pozostało moją własnością. Sprzedając mieszkanie i miejsce postojowe spłaciłem kredyt hipoteczny i pozostało mi 377 tyś. zł. Całość zamierzam przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe. W jaki sposób mam dokonać zgłoszenia do US ? Czy osobno za mieszkanie i jedno miejsce ?

                                 1. Tak jak wspominałam pod koniec tego artykułu, nie jestem doradcą podatkowym. Jestem agentem nieruchomości i moja wiedza ogranicza się do podstaw zawartych w powyższym artykule. Tak szczegółowe pytania proponuję skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                11. Dzień dobry, dziękuję bardzo za świetny artykuł i doskonałe, rzeczowe odpowiedzi.
                                 Zakupiłam mieszkanie w stanie deweloperskim w sierpniu 2020. Jest bardzo możliwe, że będę musiała je sprzedać przed upływem 5 lat i przeprowadzić się do mniejszego. Czy do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy koszty wykończenia oraz robocizny? Jak potrzebujemy je dokumentować? Czy mogę w ramach reinwestycji kapitału na cele mieszkaniowe zainwestować w więcej niż jedną nieruchomość, np. działkę budowlaną pod zamieszkanie oraz mieszkanie w mieście? Czy na działce musi stanąć dom w ciągu 3 lat, żeby wymagania co do ulgi mieszkaniowej były zrealizowane? Z góry dziękuję, Pani Bernadeto :)

                                12. Dzień dobry,
                                 Moja matka prowadziła gospodarstwo rolne, jednak ze względu na słaby stan zdrowia gospodarstwo zostało wydzierżawione.
                                 1. W 2005 zmarł mój ojciec
                                 2. W 2017 roku na mocy postępowania spadkowego (postanowienie o nabyciu spadku) wraz z matką nabyliśmy więc część gospodarstwa (ziemia + działka rolna zabudowana) po ojcu .
                                 W bieżącym roku wraz z matką chcemy sprzedać ziemię i działkę zabudowaną młodemu rolnikowi, który bierze na to kredy jako powiększenie gospodarstwa swojego więc charakter tego gruntu nie zmieni się.
                                 Za uzyskane pieniądze chciałbym kupić dom i wziąć matkę do siebie ale co z podatkiem?

                                 1. Czy w przypadku matki okres 5 lat liczy się od dnia śmierci ojca czy od dnia postanowienia o nabyciu spadku ?
                                 2. Czy w moim przypadku liczy się od postanowienia o nabyciu spadku czy od śmierci ojca ?
                                 3. Czy w naszym przypadku całościowo skorzystamy ze zwolnienia w związku z sprzedaży gruntów rolnych. Wówczas matka robi mi darowiznę i kupuję dom na siebie czy lepiej kupić nowy dom w czy razem z matką kupić w udziałach ?
                                 4. Rozumiem, że jeśli zwolnienie wynikające z powyższego punku 3 będzie nieskuteczne to i rak razem z matką możemy skorzystać z ulgo mieszkaniowej i w ciągu 3 lat kupić wspólnie nieruchomość ?
                                 pozdrawiam
                                 Tomasz

                                13. Witam. Mam pytanie chce wykupić na własność mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie, kwota wykupu to ok 40 tyś zł – wpłacę je z kwoty zadatku od nowego właściciela bo zaraz po wykupieniu mieszkanie chce sprzedać za 370 tyś zł. (370 tyś zł- 40 tyś zł) Kwotę która mi pozostanie czyli 330 zł chce spłacić kredyt hipoteczny na dom który zaciągnęłam 5 lat temu oraz wyremontować łazienkę itp w nowym domu. Czy w tej sytuacji będę musiała płacić podatek? jeśli tak to od jakiej kwoty?

                                14. Witam serdecznie. Ja mam całkowicie inny problem. Chciałbym kupić działkę od sąsiada który niema jej prawnie jeszcze przeprowadzonej po spadku. Jest to kwestia formalna i ma się tym zająć w najbliższym czasie. Jest to rolny kawałek o nie dużej powierzchni i będę decydował się na zapłacenie podatku. Zastanawiam się jaki to będzie podatek od kwoty 20tys. Zł

                                 1. Też nie rozumiem jaki podatek chce Pan płacić.

                                  Wg mnie jak sąsiad przeprowadzi kwestie formalne – będzie właścicielem to notariusz pobierze od Pana przy zakupie poza taksa notarialną i innymi kosztami podatek PCC /od czynności cywilnoprawnych/ w wys. 2% od wartości niercuhomości.

                                  To nie jest kwestia decyzji, albo podatek jest należny do zapłaty albo nie ;-)

                                15. Dzień dobry,
                                 Sprzedałam nieruchomość przed upływem 5 lat od zakupu. Zainwestowałam cała kwotę w kupno innej nieruchomości. Docelowo nie zapłacę podatku. Jednak co muszę zrobić, żeby w Urzędzie Skarbowym wiedzieli, że nie jestem zobowiązana do zapłaty podatku.

                                 1. Pani Beato,
                                  na ten temat napisałam w powyższym artykule w części: Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?
                                  W ostatnim akapicie jest napisane, że to również dotyczy sytuacji gdy wydatki zostały już poniesione.

                                16. Dzień Dobry
                                 Mam pytanie, zakupiłem w 2015 roku nieruchomość składającą się z dwóch działek o dwóch różnych numerach ale jako jedno siedlisko, nieruchomość ta jest zapisana w jednej księdze wieczystej, w 2020 roku mam zamiar sprzedać tą nieruchomość, osoba kupująca będzie starała się o kredyt hipoteczny, lecz podczas sprzedaży u notariusza chce rozdzielić te dwie działki na dwie oddzielne księgi wieczyste, powód jedna z działek ma niska wartość dla banku. Cała nieruchomość kupiem za 100tyś natomiast sprzedaż 120 tyś. Moje pytanie czy podział tych dwóch działek na dwie księgi wieczyste będzie miał jakiś wpływ na inny sposób naliczenia podatku który bede musiał zapłacić ( sprzedaż przed upływem pięciu lat ). Dziękuję za odpowiedź pozdrawiam

                                 1. Dzień dobry,
                                  Wg mnie nie będzie to miało wpływu na sposób naliczenia podatku. Często zdarza się, że podczas sprzedaży zakładane są nowe księgi wieczyste. Proszę to jednak skonsultować w Urzędzie Skarbowym lub u doradcy podatkowego, bo ja nie spotkałam się z taką sytuacją i na 100% nie mogę Panu powiedzieć, że tak będzie.

                                17. Dzień dobry, zakupiłem mieszkanie docelowo aby przekazać dzieciom w przyszłości., następnie mieszkanie wynajmowałem 2 lata, finalnie mieszkanie sprzedałem z zyskiem. Wpłaciłem zaliczkę na kolejne mieszkania które w przyszłości prawdopodobnie przekażę dzieciom. Wykup mieszkań od dewelopera nastąpi przed upływem 5 lat. Moje pytanie jest czy w tym przypadku uniknę płacenia podatku, od zysku ze sprzedaży wspomnianego mieszkania. Zastanawiam się czy osiągnięty dochód ze sprzedaży i wydatkowanie dochodu na mieszkania które będą moja własnością ale nie będę w nich mieszkał czy też nie będę zameldowany nie bedzie budziło zastrzeżeń US.
                                 Pozdrawiam i dxiekuje za odpowiedź

                                 1. Dzień dobry
                                  W ustawie jest napisane, że możemy być zwolnieni z podatku dochodowego, pod warunkiem, że w terminie trzech lat (podatkowych) od sprzedaży nieruchomości, środki przeznaczymy na zakup nieruchomości przeznaczonej na WŁASNE cele mieszkaniowe. Wg mnie wynajem to nie jest spełnienie warunku „własnego celu mieszkaniowego” i tym samym urząd skarbowy może mieć zastrzeżenia. Kolejna sprawa to fakt, że zakup musi nastąpić w terminie 3 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Z Pana komentarza natomiast wynika, że nabycie nastąpi w terminie 5 lat. Tu polecałabym poradzić się doradcy podatkowego np. na platformie lexnonstop (http://lexnonstop.com/d71Vt5) lub w urzędzie skarbowym, czy ewentualne zaliczki, zadatki lub częściowe wpłaty dokonane przed przeniesieniem własności (planowanej za 5 lat) mogą stanowić podstawę zwolnienia z podatku. Niestety ja w tym zakresie nie pomogę.

                                18. Witam serdecznie,

                                 im więcej czytamy z żoną na ten temat, tym jesteśmy głupsi…

                                 Sytuacja wygląda następująco, w 2016 kupiliśmy mieszkanie na kredyt za 205’000 zł + 40’000 zł na wykończenie mieszkania, wkładu własnego wpłaciliśmy 10% tej kwoty. Na dzień dzisiejszy zostało nam około 200’000 kredytu do spłaty, a mieszkanie możemy sprzedać za około 350’000. Całą różnicę mamy zamiar wpłacić jako wkład własny na kupno kolejnego mieszkania. Niestety nie możemy uzyskać jednoznacznej odpowiedzi czy w tej sytuacji będziemy zwolnieni z płacenia podatku czy nie. A wątpliwości są spowodowane różnymi interpretacjami tego, czy spłata kredytu liczy się jako koszt uzyskania przychodu. Czy mogłaby Pani się do tego odnieść biorąc pod uwagę swoją wiedzę i doświadczenie? Z góry dziękujemy:)

                                 1. Witam,
                                  Wg mojej wiedzy i interpretacji, z którymi mogłam się zapoznać, spłata kredytu, który był zaciągnięty na zakup nieruchomości, którą chcą Państwo sprzedać, nie jest kosztem uzyskania przychodu. Kosztem będzie cena zakupu tej nieruchomości (tej sprzedawanej). Dlatego nie będzie można pomniejszyć uzyskanej kwoty ze sprzedaży o kwotę spłacanego kredytu. Byłoby to dublowanie kosztu (cena zakupu i wysokość kredytu do spłaty). Tak jak Pan wspomniał, interpretacji jest wiele i dlatego proponuję skonsultować sprawę u źródła, czyli w urzędzie skarbowym. Można też skorzystać z radców podatkowych na stronie Lexnonstop Na tej stronie są prawnicy wszystkich specjalizacji, w tym podatkowych.

                                  1. A dlaczego spłata kredytu zaciągniętego na mieszkanie nie jest kosztem uzyskania przychodu? Według dokumenty Krajowej Izby Skarbowej ” Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) nabytych odpłatnie są udokumentowane koszty nabycia”, w tym przypadku byłby to akt notarialny, który to byłby udokumentowanym kosztem nabycia. Biorąc pod uwagę, to co Pani pisze, to Pan Michał musiałby zapłacić podatek od 350.000 tys. Kompletnie nie zgadza się to z tym co napisała Pani powyżej. Kredyt hipoteczny jest tylko środkiem do zakupu mieszkania. Czy US będzie interesowało to że za mieszkanie zapłaciłem 300 tys. zł gotówką którą wziąłem w formie pożyczki? Moim zdaniem nie, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli jest inaczej

                                   1. Pan Michał zadał pytanie: czy spłata kredytu liczy się jako koszt uzyskania przychodu.
                                    Wg mojej wiedzy spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, nie stanowi kosztu i nie można go sobie odliczyć. I tak też odpowiedziałam na zadane pytanie.

                                    Ponieważ ten temat jest często poruszany, zamieszczam linki do podobnych artykułów, które wyjaśniają temat spłaty kredytu hipotecznego. W razie odmiennego stanowiska zachęcam jeszcze raz do wystąpienia do urzędu skarbowego o indywidualną interpretację.
                                    1. Interpretacja indywidualna 0115-KDIT2-1.4011.292.2019.2.AS z dnia 27.09.2019
                                    2. Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14.11.2017 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.253.2017.2.MK – Należy przeczytać do końca. W pierwszej części interpretacji jest stanowisko pytającego, a dopiero później znajduje się stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, które potwierdza to co powyżej napisałam.
                                    3. Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości a kredyt hipoteczny
                                    4. Koszty kredytu jako koszt sprzedaży nieruchomości

                                  2. Witam,
                                   Dziękuję za bardzo ciekawy i pouczający artykuł. Chciał bym tylko się jeszcze upewnić czy dobrze zrozumiałem. Przykład: posiadam kredyt hipoteczny dzięki któremu zakupiłem mieszkanie na własne cele mieszkaniowe ale chciał bym spróbować swoich sił w obrocie nieruchomościami. Czy po zakupie drugiego mieszkania w celach zarobkowych przeznaczę dochód na spłatę hipoteki pierwszego mieszkania (mieszkanie w którym mieszkam) będę zwolniony od podatku? I czy powtarzając ten schemat czyli trzecie mieszkanie i dochód w pierwszą hipotekę nadal będę zwolniony od podatku?

                                   1. Witam, bardzo ciekawe pytanie. Teoretycznie, aby uniknąć podatku dochodowego, można spłacić część kredytu, który był zaciągnięty na zakup innej nieruchomości niż ta sprzedawana. Jednak z uwagi na to, że Pan zawodowo będzie się tym zajmował, to na Pana miejscu skonsultowałabym to w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop Niestety, tak jak wielokrotnie powtarzałam, nie jestem doradcą podatkowym i to pytanie wykracza poza moje kompetencje :)

                                  3. Dzien dobry Pani.
                                   W lutym roku 2018 otrzymałem od swojej siostry (była ona jej właścicielką od 2010 roku) w darowiznie dzialke budowlana. W sierpniu 2018 sprzedałem ją za 100.000 zl. Czy aby nie placic 19% podatku dochodowego muszę do konca 2020 roku dokonać inwestycji w podobnej wartości w zakup mieszkania, domu lub innej działki budowlanej? Czy będzie to raczej do końca roku 2021?

                                   1. Dzień dobry
                                    Ma Pan 3 pełne lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskał Pan przychód na przeznaczenie środków na cele mieszkalne. Z tego wynika, że może Pan to zrobić do końca 2021 r. W celu upewnienia się może Pan dodatkowo skonsultować sprawę w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie Lexnonstop

                                  4. Witam serdecznie. Proszę o poradę jak wygląda sytuacja z podatkiem od nieruchomości w przypadku sprzedaży mieszkania. Mieszkanie otrzymałem w spadku po babci. Babcia zmarła w lutym 2020, mieszkanie było jej własnością od roku 2005. Wyczytałem gdzieś, że w myśl najnowszych przepisów w takiej sytuacji nie będę musiał płacić podatku od nieruchomości, nawet jeśli mieszkanie sprzedam przed upływem 5 lat od jego nabycia. Czy to prawda? Z góry dziękuję za odpowiedź.

                                   1. Witam,
                                    Tak, to prawda, ponieważ od 2019 roku okres pięcioletni liczy się od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Ponieważ babcia (spadkodawca) była właścicielem mieszkania od 15 lat, to podatek nie będzie należny.
                                    Pozdrawiam
                                    Bernardeta

                                  5. Witam Panią,

                                   W roku 2017 zakupiłem 2 działki, które w roku obecnym sprzedałem z zyskiem. Nie minęło 5 lat od zakupu więc powstaję obowiązek zapłaty podatku. Dodam, że zakupiłem działki będąc kawalerem a sprzedaż nastąpiła będąc już w związku małżeńskim. W ciągu najbliższych 3 lat zamierzamy z żoną zakupić działkę budowlaną i rozpocząć budowę domu. Koszty jakie zostaną poniesione z tego tytułu z pewnością przekroczą kilkukrotnie przychód uzyskany ze sprzedaży działek. Interesuję mnie czy w takim przypadku wydane pieniądze będą traktowane jako przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe i uniknę obowiązku zapłaty podatku? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

                                    1. Dzień dobry.
                                     Zakupiłam mieszkanie w 2017 roku. Chciała bym je teraz sprzedać z zyskiem. Za te pieniądze chciała bym postawić dom. Czy muszę się liczyć z zapłaceniem podatku dochodowego, jeśli pieniądze , z sprzedaży mieszkania zostaną w całości wydatkowane na budowę domu.

                                     1. Dzień dobry
                                      Odpowiedź znajdzie Pani w powyższym artykule w części: Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości?

                                    2. Dzień dobry. Moja mama zmarła w czerwcu 2019r nie spożądziła testamentu nieruchomość której była właścicielem od około 10 lat przypadła w trzech równych częściach na mnie i dwie siostry jedna z sióstr chce odkupić od nas części spadku i tam zamieszkać czy ja i siostra sprzedająca zapłacimy podatek.

                                    3. Witam,bardzo ciekawy artykul. Prosze o porade.
                                     Tata byl wlascicielem 3/4 domu przez 10 lat (w tym 1/4 od 01.10.16, ktora ja mu darowalam), a siostra 1/4.
                                     Tata zmarl 22.12.18, spadek otwarty 02.04.19. Ja odziedziczylam 2/3 od Taty, siostra 1/3. w wyniku czego mamy 1/2 nieruchomosci kazda.
                                     Czy musimy zaplacic podatek od 1/4 ktora Tata mial od 01.10.16?

                                     1. Wg mnie tak. Od 2019 roku liczy się data kiedy spadkodawca (w tym przypadku tata) stał się właścicielem nieruchomości lub jej części. Ponieważ było to w 2016 roku (mowa o 1/4 części) to dopiero w 2022 roku będzie można sprzedać bez podatku (lub teraz, ale angażując środki ze sprzedaży na cele mieszkalne). Przed podjęciem decyzji w sprawie sprzedaży, proszę to jeszcze skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                    4. Dzien dobry
                                     Moja mama zmarla 16/09 -2015 roku , mam pytanie , czy okres 5 lat jest liczony od tej daty i bede zwolniona z podatku juz od 16/09-2020 , czy dopiero od poczatku roku 2021 . Z gory dziekuje za odpowiedz .

                                     1. Dzień dobry
                                      Od 2019 roku okres pięcioletni liczy się od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (czyli tutaj przez Pani mamę), a nie data jej śmierci. Oczywiście mam na myśli pełnych pięć lat podatkowych.
                                      Witam,
                                      UWAGA: Powyższy sposób liczenia 5-letniego okresu ma zastosowanie w sytuacji uzyskania dochodu (przychodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

                                    5. Witam,

                                     A co w przypadku kiedy kupię działkę budowlaną, natomiast drugą działke będąca w posiadaniu zaledwie rok sprzedam po wspomnianym zakupie? Czy pierwotnie poniesione koszty będą zaliczone na poczet ulgi?

                                     Pozdrawiam
                                     Jakub

                                     1. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam Pana pytanie, ale jeżeli chce Pan uniknąć zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży działki, to musi Pan ją sprzedać, zanim Pan kupi nową, którą chce Pan wykorzystać do zwolnienia.

                                     2. Witam jeżeli kupiłem działkę rekreacyjna za np 24tys postawiłem tam domek letniskowy przyłącza itp, wyniosło mnie to około 30 tys działkę sprzedaje za 140 tys, czy koszta które poniosłem w domek itd będą dodane do kwoty od której będę musiał zapłacić podatek czy tylko kwota 24 tys za zakup działki się wlicza??

                                     3. Panie Bernadetto,
                                      Oczywiście proszę o poradę.
                                      Żona otrzymała w 2017 r. 1/4 działki budowlanej w drodze darowizny od siostry. Pozostała część stanowi jej własność. Czy sprzedając działkę, podatek dochodowy liczymy od całości działki czy od 1/4 wartości (części otrzymanej w drodze darowizny).
                                      I druga kwestia – czy środki otrzymane ze sprzedaży działki będą zwolnione z podatku dochodowego jeśli zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu hipotecznego na budowę domu w którym mieszkamy?

                                      1. Witam, w przypadku pierwszego pytania to wg mojej wiedzy podatek będzie liczony tylko od 1/4 wartości działki (od otrzymanej w darowiźnie). Aby uniknąć tego podatku, można środki ze sprzedaży przeznaczyć na nadpłatę kredytu, zaciągniętego na zakup/ budowę innej nieruchomości.
                                       Zachęcam jednak do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                      2. Witam,

                                       Dokładnie o to mi chodziło. Mam do kupienia działkę w okazyjnej cenie, na której chcielibyśmy się wybudowac, natomiast poprzednią przeznaczymy na sprzedaż. Niestety nie mamy możliwości czekania aż sprzedamy „starą”.

                                       Z góry dziękuję za pomoc

                                     4. Dzień dobry.
                                      Pod koniec 2018 r. kupiłam mieszkanie za 155 tyś. a pod koniec 2019 r sprzedałam to mieszkanie za 175 tyś. zmieniając miejsce zamieszkania. W chwili obecnej mam problem z kupnem mieszkania i muszę wynajmować na podstawie umowy wynajmu. Płacę za wynajem pieniędzmi ze sprzedaży mieszkania. Czy w takiej sytuacji mam możliwość odliczenia kosztów na poczet wydatkowania kwoty za mieszkanie i do kiedy mam czas na kupno nieruchomości.

                                      1. Koszty związane z najmem lokalu nie są uwzględnione w zwolnieniach z podatku w ustawie o podatku dochodowym (art. 21 ust. 1 pkt 131 UPDOF).
                                       Jeżeli sprzedała Pani mieszkanie w 2019 roku, czyli po zmianie ustawy, to ma Pani 3 lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

                                     5. Pani Bernadeto,

                                      Poniższe przykłady są proste iksiążkowem ale utrudnijmy sytuację – chcialbym w zasadzie cos uściślić (okrągłe liczby dla prostej kalkulacji):

                                      1) Kupiłem mieszkanie za 200 000PLN – stan surowy
                                      2) Wykończyłem je za 100 000PLN – kuchnia, płytki, podłogi, itd (na wszystko mam faktury)

                                      3) Po 3ech latach sprzedaje to mieszkanie za 250 000PLN

                                      Czy oznacza to że mam przychód 50 000 PLN ponieważ mieszkanie w stanie surowym kosztowało 200 000 i to jest cena zakupu?
                                      Czy mam stratę 50 000PLN, bo mieszkanie i jego wykończenie (czy ten koszt się kwalifikuje) wyniosło mnie 300 000 PLN, a nie udało mi się osiągnąć takiej ceny sprzedaży, a jakby nie patrzyć sprzedaje nie samo mieszkanie w stanie surowym, a wszystkie materiały wykończeniowe które musiałem zakupić a których zrywać nie będę…

                                      1. Koszty uzyskania przychodu, jakie ustawodawca przewidział w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 6c i 6d dotyczące zbycia nieruchomości to m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych poczynione w trakcie ich posiadania. Dlatego wg mojej wiedzy poniósł Pan stratę i dlatego nie będzie podatku. Nie jestem jednak doradcą podatkowym jak i nie znam szczegółów związanych z wykończeniem mieszkania i udokumentowaniem kosztów, więc zachęcam do skonsultowania sprawy w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                     6. No dobrze, a co tu jest przychodem, dochodem i kosztem uzyskania?

                                      Mój sąsiad kupił dwie działki obok mnie, oraz w drodze tej samej transakcji stał się współwłaścicielem trzeciej. Współwłaścicielem 50%, wraz ze mną. Działka ma w sumie 400mkw i w połowie jest rolna, więc ma bardzo niską wartość.
                                      Jeżeli wyszłoby z obliczeń, że kupił ją w lutym za 10000 zł, i za dokładnie tyle samo odstąpił mnie, to tu w ogóle jest dochód? Skoro koszt nabycia = wysokości przychodu?

                                     7. Mam pytanie

                                      kupiłem mieszkanie w styczniu 2016 (188tys), sprzedaje je w styczniu 2021 (280tys)

                                      Kupuje nowe za kwotę 399 tyś w styczniu 2021 (po sprzedaży poprzedniego)
                                      wpłącam 80 tyś wkładu własnego
                                      319 z kredytu hipotecznego

                                      czy muse zapłącićjakiś podatek ?

                                     8. okolo rok temi kupilismy ze wspolnikiem dzialke pod budowe magazynow ( za gotowke), niedawno dostalismy doskonala oferte kupna jej od nas – gdzie mozemy zarobic bardzo dobre pienidze.
                                      Za cala otrzymana kwote chcielismy kupic inna dzialke budowlana i wybudowac na niej domki letniskowe pod wynajem.
                                      Pytanie brzmi: czy bedziemy musieli zaplacic podatek skoro praktycznie wszystkie pieniadze przeznaczymy na zakup nowej ziemi i budowe domkow. z gory dziekuje za pomoc . M

                                     9. Witam
                                      Chciałam się tylko upewnić czy jeśli sprzedała mieszkanie które było na hipotekę po 4 latach mieszkania (ja kupiłam za 122tys i sprzedałam za 168tys)
                                      I kupiłam mieszkanie za 270tys na hipotekę to jestem zwolniona z podatku ? A jeżeli nie to co mam zrobić?

                                     10. Dzień dobry!
                                      A co jeżeli mieszkanie, które sprzedałem za 350 tys kupiłem za 250 tys i 200 tys pochodziło z kredytu?
                                      Wyliczenia są takie same?
                                      miałem 50 tys + 200tys kredytu. Sprzedałem mieszkanie za 350 tys i z tego spłaciłem 190 tys. kredytu.

                                      1. Dzień dobry
                                       Tak, wyliczenia są takie same, jak wynika to z powyższych wzorów. Spłatę kredytu, który był brany na tę nieruchomość, nie bierzemy pod uwagę (kredyt jest już wliczony w poniesiony koszt).
                                       Przychód: 350 tys. zł
                                       Koszty: 50 tys. wkładu własnego plus 200 tys. kredytu = 250 tys. zł
                                       Dochód: 350 tys. zł – 250 tys. zł = 100 tys. zł – jeżeli nie przeznaczy Pan środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe, to od tej kwoty będzie należny podatek.

                                     11. Dzień dobry, mam pytanie czy muszę zgłaszać do urzędu skarbowego iż za pieniądze nabyte ze sprzedaży działki budowlanej podarowanej od ojca i sprzedanej przed minieciem 5 lat kupiłam mieszkanie? PIT 39 został złożony w US. Cała kwotę która otrzymałam za sprzedaż działki zainwestowalam w nieruchomość. Czy teraz muszę zgłosić to na odpowiednim formularzu czy nic nie muszę zgłaszać w US?

                                      1. Dzień dobry
                                       Wg mojej wiedzy nie musi Pani tego zgłaszać. Wystarczyło złożenie PITu-39. Urząd skarbowy może Panią wezwać do udokumentowania poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją.
                                       Gdyby wydatkowane kwoty różniły się od tych wpisanych w PIT-39, to wtedy powinna Pani złożyć korektę do zeznania.

                                     12. Dzień dobry, dziękuję za ciekawy artykuł.
                                      Mam pytanie, w sierpniu 2018r kupiłem 1 mieszkanie na cele mieszkaniowe, wykończyłem. W kwietniu 2019r sprzedałem to mieszkanie , za całość tych pieniędzy w sierpniu 2019 kupiłem drugie, większe mieszkanie też na cele mieszkaniowe, ale zaraz znalazłem działkę i sprzedałem to drugie niewykończone mieszkanie i za całość tych pieniądzy kupiłem działkę na budowę domu dla mnie(w trakcie budowy).
                                      Jestem os.fizyczną, rozliczam pit-39.
                                      Czy do rubryk Przychód/ Koszty/ Dochód mam wpisać SUMĘ kwot z 1 i 2 mieszkania?
                                      I czy jestem zwolniony z podatku? Bo oba mieszkania były na cele mieszkaniowe, tylko sprzedane b.szybko.

                                     13. Witam, mam pytanie dot. powyższego artykułu.
                                      Dostaliśmy działkę leśną wraz z łąką w formie darowizny, akt notarialny został sporządzony 23 marca 2016 roku. Chcielibyśmy jak najszybciej sprzedać tę nieruchomość, ale nie ukrywamy, że chcemy uniknąć odprowadzenia w/w podatku.
                                      Kiedy mija termin, po którym możemy spokojnie sprzedać las?
                                      Czy ulga dot. zakupu nieruchomości dotyczy także sprzedaży lasu? Czy kupując mieszkanie, do którego zakupu dołączymy kwotę ze sprzedaży lasu, zostaniemy zwolnieni z podatku? Rozważamy także zakup innej działki, czy musi być ona budowlana?

                                      1. Witam,
                                       Aby być zwolnionym z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, musi upłynąć 5 lat podatkowych. W Pani przypadku będzie to 2022 r.
                                       Ulga dotycząca zakupu nieruchomości na cele mieszkaniowe również dotyczy sprzedaży lasu.
                                       W przypadku gruntów rolnych nie zawsze przysługuje ulga, tylko dlatego, że jest to rola. Pisałam o tym we wcześniejszych komentarzach.

                                       Co do zakupu nowej działki – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
                                       c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

                                       Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, proszę to skonsultować w urzędzie skarbowym lub z doradcą podatkowym. Można również zadać pytanie na platformie: http://lexnonstop.com/d71Vt5

                                     14. Dzień dobry, bardzo bym poprosiła o informacje odnośnie działki rolnej przekazanej w darowiźnie a mianowicie:
                                      Otrzymałam w darowiźnie działkę od taty. W sierpniu tego roku mija 5 lat. Chciałabym sprzedać działkę w najbliższych dniach i teraz moje pytanie czy będę musiała odprowadzić podatek? Jeśli tak to czy jest możliwość uniknięcia zapłaty właśnie przez kupno np. działki rolnej w ciągu 3 lat od sprzedaży?

                                      1. Dzień dobry,
                                       Pierwsza sprawa to ustalenie właściwego okresu pięciu lat od otrzymania darowizny. Musi upłynąć 5 pełnych lat podatkowych, co oznacza, że roku, w którym była darowizna nie liczymy. Jeżeli sprzeda Pani działkę przed tym terminem, to trzeba będzie zapłacić podatek.
                                       Druga sprawa to, aby być zwolnionym z podatku, należy środki ze sprzedaży przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w terminie 3 lat od sprzedaży. Wg mojej wiedzy zakup musi nastąpić po sprzedaży Pani nieruchomości, a nie przed.
                                       Co do sprzedaży działki rolnej – to zwolnione od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomościach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia gruntów, które w związku z tym zbyciem utraciły charakter rolny. Dlatego w tej sytuacji musi to Pani jeszcze skonsultować z urzędem skarbowym.
                                       Co do zakupu działki rolnej – w ustawie znajdzie Pani taki zapis dotyczący zwolnienia z podatku w związku z zakupem gruntu:
                                       c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, (art. 21 ust. 25 UPDOF)

                                     15. Dzień dobry.
                                      Mam pytanie. Niedługo sprzedam nieruchomość po ojcu z rodzeństwem, kupił ją w 1993 roku. Chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego, moja część spadku wyniesie 150 tyś +/- za samą nieruchomość. Mam już swoje pieniądze z ubezpieczenia ojca na działkę, która kosztuje 130 tyś. Czy jest możliwość kupić ją teraz przed sprzedażą mojej części nieruchomości i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z podatku w związku z wcześniejszym zakupem działki?
                                      Wiem, też że mogę kupić teraz i po sprzedaży domu po prostu przeznaczyć te pieniądze na cele mieszkaniowe czyli na budowę domu wtedy mieć zwolnienie z podatku, jednak łatwiej by mi było wykazać urzędowi skarbowemu jeśli kupię po prostu działkę niż gdybym musiał przedstawić dowody w postaci faktur za materiały, usługi itp.

                                      1. Dzień dobry,
                                       Od 1 stycznia 2019 roku 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) tej nieruchomości/prawa majątkowego przez spadkodawcę. Skoro Pana ojciec kupił nieruchomość w 1993 r., to z tego co Pan napisał, wynika, że nie będzie już obowiązku zapłaty podatku. Proszę to oczywiście skonsultować w urzędzie skarbowym na podstawie posiadanej przez Pana dokumentacji.

                                     16. Dzień dobry,

                                      Pani artykuł wiele wyjaśnił, ale mam jedną nurtującą kwestię, którą pozwolę sobie naświetlić i będę wdzięczna za odpowiedź, jeśli to możliwe. Czy powyższe obliczenia mają zastosowanie gdy pierwsze mieszkanie zostało zakupione na kredyt? Tzn. czy jeśli rozważana jest sprzedaż przed upływem 5 lat podatkowych od zakupu czy cena jego zakupu jest uznawana za koszt uzyskania przychodu? Mieszkanie zostało przykładowo zakupione za 400 tys., a na chwilę obecną sytuacja rynkowa i wyższe ceny nieruchomości pozwoliłyby na jego sprzedaż za 500 tys. Nie jest planowana następna inwestycja w nieruchomości. Po sprzedaży mieszkania pozostała część kredytu hipotecznego zostałaby spłacona. Czy w takiej sytuacji podatek dochodowy zostałby obliczony od różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży (19% ze 100 tysięcy) czy opodatkowaniu będzie podlegała cena sprzedaży (czyli 19% z 500 tysięcy)?

                                      1. Dzień dobry
                                       Cena zakupu mieszkania będzie kosztem, mimo że było kupione na kredyt. W podanym przez Panią przykładzie dochodem będzie 100 tys. zł, czyli różnica między ceną sprzedaży (przychód) a ceną zakupu (koszt). Od tej kwoty będzie liczony podatek 19%.
                                       Czytałam interpretacje, z których wynika, że do kosztów można doliczyć koszty odpłatnego zbycia, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).
                                       Do takich kosztów można zaliczyć:
                                       – koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
                                       – prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości,
                                       – koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości,
                                       – wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej,
                                       – koszty i opłaty sądowe.
                                       Być może dzięki temu będzie mogła Pani obniżyć kwotę do opodatkowania. Proszę to jednak skonsultować z doradcą podatkowym lub wystąpić z zapytaniem do urzędu skarbowego.

                                       1. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Oczywiście będę zasięgała dalszych informacji, natomiast to, co najbardziej mnie nurtowało na chwilę obecną, zostało wyjaśnione. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.

                                      2. Dzień dobry, mam takie pytanie, rok temu tata przepisał mi 3tys ziemi, teraz chciałabym ją sprzedać i kupić za te pieniądze mieszkanie lub pobudować dom w innym miejscu, czy będę musiała płacić podatek dlatego, że sprzedaje ziemię przed upływem 5 lat?

                                       1. Pani Moniko,
                                        Jeżeli pieniądze ze sprzedaży przeznaczy Pani na zakup mieszkania lub budowę domu (dla siebie), to nie będzie Pani płaciła podatku. Warunek jest taki, aby pieniądze wydatkować na ten cel najpóźniej w terminie 3 lat od sprzedaży. Jak to zgłosić, gdzie i kiedy opisałam w powyższym artykule :)

                                      3. Dzień dobry,
                                       analizując wskazany w artykule wzór do obliczenia podatku mam pytanie. Jeśli sprzedam nieruchomość przed upływem 5 lat za kwotę, za którą nabyłem 3 lata temu to nie muszę deklarować wydatkowania otrzymanych pieniędzy na cele mieszkaniowe. Podatek wychodzi zero.

                                       1. Panie Macieju,
                                        Aby skorzystać z ulgi, musi Pan obowiązkowo powiadomić o tym US, nawet w sytuacji gdy podatek wynosi zero zł.
                                        Szczegółowo o tym pisałam w podrozdziale „Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego – czyli co, gdzie i kiedy?”.

                                      4. Witam, moi rodzice sprzedają dom za 600tyś przed upływem 5 lat,budowali go z własnych środków i nie gromadzili faktur,działkę zakupili za 65tyś, jaki będą mieć podatek do uiszczenia?

                                       1. Dzień dobry
                                        Polecam zadanie tego pytania doradcy podatkowemu, którego znajdą Państwo na stronie: http://lexnonstop.com/j53V91
                                        Dla posiadaczy karty Mój Prawnik pierwsza porada jest za 20 zł.
                                        Jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem tej karty, proszę o kontakt na b.wiekiera@bwnieruchomosci.pl
                                        Karta jest bezpłatna, więc warto z niej skorzystać. Dzięki niej mają Państwo dostęp do tańszych porad prawnych, bez wychodzenia z domu.
                                        Sama korzystam z porad prawnych na tym portalu i jestem zadowolona. Dlatego też podjęłam z nimi współpracę :)

                                      5. Pani Bernadetto,
                                       Proszę o poradę. Jestem na etapie budowy domu, po wybudowaniu wspomnianej inwestycji będę chciał sprzedać obecne mieszkanie – staż mieszkaniowy krótszy niż 5 lat, na które mam kredyt hipoteczny. Jak uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego? Czy spłacenie kredytu na sprzedawane mieszkanie jest takim kosztem? Czy jeśli budowa domu zaczęła się przed sprzedażą mieszkania można to zaliczyć do kosztów mieszkaniowych? W jaki sposób rozwiązać tę sprawę, żeby nie płacić wspomnianego podatku?

                                       1. Panie Piotrze,
                                        Wg mojej wiedzy zwolnieniu od podatku nie podlega spłata kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości. Musiałby to być kredyt zaciągnięty (przed sprzedażą Pana mieszkania) na inną nieruchomość. Proponuję Panu, aby jednak to potwierdzić u źródła, czyli w US.

                                        1. Witam. W 2018r w drodze spadku dostałam dom z działka po mojej mamie. Dom wciąż stoi w trakcie budowy – czyli sama w nim nigdy nie mieszkałam. W tym roku planuje sprzedać dom. Z racji ze mieszkam w Anglii chciałabym zakupić dom tutaj na terenie Wielkiej Brytanii, czy kupując dom tutaj wciąż mogę przeznaczyć pieniądze na swoje cele mieszkaniowe? Czy mogę kupić małe mieszkanko w Polsce a za resztę pieniędzy kupic tez mieszkanie w Anglii?

                                         1. Witam, z tym pytaniem najlepiej będzie jeżeli skonsultuje się Pani bezpośrednio z urzędem skarbowym lub z doradcami podatkowymi np. tutaj: Lexnonstop link http://lexnonstop.com/d71Vt5. Za niewielką opłatę, otrzyma Pani fachową pomoc.
                                          To, co mogę powiedzieć to z interpretacji, które znam, nie wynika, że może Pani kupić tylko jedną nieruchomość. Niestety są to tylko interpretacje, a nie potwierdzone fakty, więc powinna je Pani potwierdzić u źródła. Po drugie nabywane nieruchomości mogą znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Wielka Brytania już nie jest w Unii i naprawdę nie wiem, jak w tej chwili jest to traktowane.

                                          1. Czy sprzedaz mieszkania przed upływem 5 lat i zakup za te środki nieruchomosci w Grecji , uprawnia mnie do zwolnienia z podatku ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.