Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Zaktualizowano: 26 września 2020 przez Bernardeta

47 - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Co znajdziesz w artykule?

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów
 • Kto ponosi odpowiedzialność za naprawę usterek zgodnie z ustawą?
  • Obowiązki wynajmującego
  • Obowiązki najemcy
 • Protokół zdawczo-odbiorczy
 • Bieżące naprawy
 • Ulepszenia dokonywane przez najemcę
 • Obowiązki najemcy po zakończeniu najmu

Decydując się na wynajem mieszkania, niezależnie od tego czy jesteśmy właścicielami (wynajmującymi) czy najemcami, powinniśmy wiedzieć jakie obowiązki na nas spoczywają.

Z poprzedniego artykułu Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie – poradnik dla najemcy mogłeś dowiedzieć się, w jaki sposób zadbać o to, aby cała transakcja przebiegła bezpiecznie. Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu odpowiedniego mieszkania, co powinno wzbudzić Twoją czujność i co powinno znaleźć się w umowie najmu.

W tym artykule skupimy się na tematach związanych z odpowiedzialnością za prace remontowe, za naprawę usterek (i nie tylko) w wynajmowanym mieszkaniu.

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Jeżeli w umowie najmu nie znajdują się indywidualne ustalenia związane z odpowiedzialnością za wykonywanie prac remontowych lub naprawę usterek to obowiązują zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów – art. 6a i 6b.

Strony mogą ustalić odmienny niż w ustawie sposób odpowiedzialności. Jest to wskazane zwłaszcza wtedy, gdy np. wynajmujący mieszka daleko i trudno byłoby mu dokonać naprawy, która zgodnie z ustawą należy do jego obowiązków. Często mogą być to usterki wymagające pilnej interwencji. Dzięki odpowiednim zapisom najemca może szybko reagować w trudnych czy też w zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańcom sytuacjach  

Kto ponosi odpowiedzialność za naprawę usterek w wynajmowanym mieszkaniu zgodnie z ustawą?

Bardzo często w trakcie trwania umowy najmu dochodzi do sytuacji, gdzie coś się popsuje. Jest to normalna, życiowa sytuacja. Dlatego, zanim zadzwonimy do właściciela z prośbą o usunięcie usterki, warto wiedzieć, czy aby na pewno on za to odpowiada. Poniżej przeczytasz zapisy, jakie znajdują się w ustawie o ochronie praw lokatorów, które konkretnie wskazują zakres odpowiedzialności.     

Obowiązki wynajmującego

Bez tytułu 3 - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Obowiązki najemcy

Bez tytułu2 1 - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Protokół zdawczo-odbiorczy

W poprzednim wpisie mogłeś przeczytać o tym, że jednym z załączników umowy najmu jest protokół zdawczo-odbiorczy. Obowiązek jego sporządzenia wynika wprost z ustawy o ochronie praw lokatorów – art. 6c. Jest on sporządzany przed wydaniem mieszkania najemcy. Strony określają w nim stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się  w nim instalacji i urządzeń.

Pamiętaj, że protokół będzie stanowił podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Przy okazji warto do protokołu dołączyć zdjęcia. Zwłaszcza tych miejsc, które posiadają mankamenty, np. rysy na drzwiach, pęknięcia na kafelkach itp.

Jeżeli jesteś przed podpisaniem umowy najmu, to w tym miejscu polecam wzory umów najmu, przygotowane przez zaprzyjaźnioną firmę Rentumi:

Umowa Najmu Mieszkania - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Gotowe wzory dokumentów:

 • Umowa najmu mieszkania
 • Umowa najmu pokoju
 • Umowa najmu okazjonalnego
 • Check Lista Weryfikacji Najemców

Bieżące naprawy  

Jeżeli w trakcie trwania umowy najmu, wystąpi usterka, która obciąża wynajmującego, najemca powinien go niezwłocznie o tym poinformować. Nie powinien działać na własną rękę. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, że najemca ma wykonać naprawę usterki w zamian za późniejsze rozliczenie, to powinno być to uzgodnione w formie pisemnej. W przeciwnym razie trudno będzie najemcy dochodzić zwrotu poniesionych kosztów.

Ulepszenia dokonywane przez najemcę

Zgodnie z ustawą, najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia pod warunkiem, że otrzyma na to pisemną zgodę. Jest to umowa, która określa sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli najemca nie będzie miał takiej zgody, to po zakończeniu najmu właściciel może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę i przywrócenia stanu poprzedniego. Może też te ulepszenia zatrzymać w zamian za rozliczenie kosztów poniesionych w związku z ich wprowadzeniem, oczywiście uwzględniając stopień ich zużycia wg stanu na dzień opróżnienia mieszkania.

Obowiązki najemcy po zakończeniu najmu

Po zakończeniu najmu, do obowiązków najemcy należy odnowienie i dokonanie w nim obciążających go napraw. W skrócie – jesteś zobowiązany do oddania mieszkania w stanie niepogorszonym, zgodnym z tym z protokołu zdawczo-odbiorczego.

Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Dla przykładu jeżeli ściany będą tylko przykurzone, to nie musisz ich malować. Jeżeli jednak będą one uszkodzone lub brudne np. będą posiadały plamy wymagające odmalowania, to niezbędne będzie ich pomalowanie.

Dobrym przykładem może być wykładzina, której, uszkodzenia wynikają ze zwykłego użytkowania. Jeżeli jest jedynie wytarta w miejscach chodzenia, to najemca nie jest zobowiązany do jej wymiany. Jeżeli jednak ma plamę np. z wina, której nie dało się usunąć, to najemca będzie musiał kupić nową.

Zakres prac zależy również od okresu najmu. Jeżeli wynajmowałeś mieszkanie przez na przykład jeden rok, to prawidłowo używając mieszkania, nie przypuszczam, aby ściany wymagały malowania. Inaczej jednak będzie jeżeli najem trwał kilka lat.

Należy pamiętać, że zakres odpowiedzialności w trakcie i po okresie wynajmu może zostać określony w umowie najmu. W tej sytuacji to te uzgodnienia mają pierwszeństwo nad zapisami w ustawie. 

Jeżeli jeszcze nie czytałeś wpisu Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie – poradnik dla najemcy to proponuję, abyś to zrobił. Znajdziesz tam kilka przydatnych informacji.


IMG 2139ok 500x - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Masz pytania?

Zapraszam do współpracyGrafika Promocyjna Banner 2 - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Potrzebujesz porady prawnej?


Jak kupic mieszkanie na kredyt e book 1024x1024 - Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Pobierz bezpłatnego e-booka

Prawie 50 stron konkretnej wiedzy na temat zakupu nieruchomości na kredyt

12 KROKÓW DO CELU


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *