Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu

Kto płaci za remonty i naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Dzisiaj zajmiemy się tematem, który niejednokrotnie budzi sporo kontrowersji zarówno wśród wynajmujących, jak i najemców mieszkania – kto powinien ponosić koszty związane z remontami i naprawami w ramach wynajmu mieszkania? Czy to odpowiedzialność wynajmującego, czy może bezpośrednio najemcy? Postaramy się raz na zawsze wyjaśnić ten dylemat, bazując na przepisach prawa i praktycznych wskazówkach.

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że kluczowe znaczenie ma tu umowa najmu. To właśnie w niej powinny zostać dokładnie opisane zapisy odnoszące się do kwestii remontów i napraw. Dlatego niezwykle istotne jest, aby umowa była precyzyjna i szczegółowa, a obie strony – starannie zapoznały się z jej treścią przed złożeniem podpisów. Równie ważne jest zabezpieczenie ryzyka związanego z najmem przy pomocy odpowiednio wysokiej kaucji, która pokryje ewentualne zniszczenia ze strony wynajmującego.

Koszty napraw wynikających z normalnego użytkowania

Zgodnie z polskim prawem, w szczególności z art. 662 §  1.  Kodeksu Cywilnego, właściciel mieszkania zobowiązany jest oddać lokal w stanie nadającym się do użytku oraz utrzymywać go w takim stanie przez cały okres trwania umowy najmu. 

W praktyce oznacza to, że wszelkie naprawy związane z normalnym zużyciem lokalu należą do obowiązków wynajmującego. Przykłady takich napraw obejmują malowanie ścian, naprawę instalacji elektrycznej czy hydraulicznej, wymianę uszkodzonych elementów wyposażenia (np. krany, zawiasy, zamki).

Warto jednak pamiętać, że w umowie najmu można zawrzeć klauzulę, która przeniesie na wynajmującego część tych obowiązków. 

Naprawy wynikające ze szkód wyrządzonych przez wynajmującego

Jeżeli uszkodzenie lokalu lub jego wyposażenia nastąpiło z winy wynajmującego, wówczas to on ponosi koszty związane z naprawą. Przykładem może być sytuacja, gdy wynajmujący przypadkowo uszkodzi drzwi, zbiornik WC, podłogę, meble czy sprzęt AGD. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą wpłynąć na sposób postępowania w takich sytuacjach.

Kluczowe jest ustalenie przyczyny uszkodzenia oraz ocena zakresu szkód. Czasami może to wymagać konsultacji z fachowcem, który oceni stan techniczny uszkodzonego elementu i zaproponuje sposób naprawy. Warto również udokumentować uszkodzenia, np. za pomocą zdjęć czy nagrania wideo, aby uniknąć ewentualnych sporów co do zakresu szkód.

Warto dodać, że w przypadku szkód wyrządzonych przez wynajmującego, warto również sprawdzić, czy ewentualne ubezpieczenie mieszkania nie obejmuje takich sytuacji. Niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą pokrywać koszty napraw wynikające z nieumyślnego uszkodzenia wyposażenia mieszkania przez wynajmującego.

Remonty i modernizacje

W przypadku remontów mających na celu unowocześnienie mieszkania, np. wymiana okien, drzwi, instalacji, montaż nowego ogrzewania czy modernizacja łazienki, koszty ponosi wynajmujący, jako właściciel lokalu. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów związanych z remontami i modernizacjami w wynajmowanym mieszkaniu.

https://www.traditionrolex.com/36

Po pierwsze, zgodnie z art. 6b Ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów utrzymania lokalu w stanie zdatnym do zamieszkania. Obejmuje to również przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych czy remontowych, które zapewnią lokatorom odpowiedni standard mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wynajmujący nie jest zobowiązany do przeprowadzenia remontów, które mają na celu jedynie poprawę komfortu mieszkania.

Po drugie, jeżeli wynajmujący zdecyduje się na przeprowadzenie remontu, należy ustalić z wynajmującym kwestie związane z terminem prac, ich zakresem oraz ewentualnym tymczasowym zamieszkaniem wynajmującego w innym lokalu, jeśli remont uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie w mieszkaniu. W przypadku długotrwałych remontów, wynajmujący może żądać obniżenia czynszu na czas trwania prac, proporcjonalnie do utraconego komfortu mieszkania.

Po trzecie, istotne jest również, aby wynajmujący zasięgnął opinii wynajmującego w kwestii planowanych prac remontowych. W przypadku istotnych zmian w wystroju wnętrza czy przeznaczeniu pomieszczeń, uzgodnienie na piśmie takich zmian z wynajmującym może uchronić przed ewentualnymi nieporozumieniami.

Warto również wspomnieć, że w przypadku remontów i modernizacji inicjowanych przez najemcę, np. zmiany koloru ścian, wymiana mebli czy montaż dodatkowych urządzeń, wszelkie prace i koszty związane z tymi zmianami ponosi najemca. W takim przypadku wynajmujący powinien uzgodnić z najemcą zakres zmian.

Podsumowanie

Podsumowując, kluczowe jest, aby przed podpisaniem umowy najmu dokładnie przeanalizować jej zapisy i ewentualnie doprecyzować kwestie związane z remontami i naprawami. Przy podpisaniu umowy konieczne będzie również sporządzenie protokołu, najlepiej wzbogaconego o dokumentację fotograficzną.  W ten sposób unikniemy nieporozumień i niejasności, a wynajmowanie mieszkania będzie przebiegało bezproblemowo dla obu stron.

Mam nadzieję, że ten artykuł rozwiał Twoje wątpliwości i pomoże Ci w przyszłości uniknąć nieporozumień związanych z wynajmem mieszkań. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz porady, śmiało zostaw komentarz poniżej lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio. Chętnie pomogę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *