Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — dla kogo i na jakich zasadach?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, a musisz spłacać kredyt mieszkaniowy, to z pomocą może przyjść Ci Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Na czym polega wsparcie w spłacie kredytu? Dla kogo jest przeznaczone? Jakie obowiązki będą spoczywały na kredytobiorcy? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule. 

Skupię się przede wszystkim na problemie związanym ze spłatą bieżących rat kredytu mieszkaniowego. Jednak chcę, abyś wiedział, że z tego rozwiązania mogą również skorzystać osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie spłaciły go w całości. Jest to tzw. pożyczka na spłatę zobowiązania i na jej temat krótko napiszę w dalszej części artykułu. 

Jeżeli nie spełniasz warunków skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, lub uznasz, że nie chcesz  z tego korzystać, to zajrzyj do mojego poprzedniego artykułu. Przedstawiłam tam kilka innych propozycji, które mam nadzieję, pomogą Ci zmniejszyć ratę kredytu mieszkaniowego. Zajrzyj do => Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — kto może skorzystać? 

Pomoc w spłacie kredytu może być przyznana, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552,00 zł,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  1200,00 zł na osobę (podane kwoty obowiązują w dniu pisania artykułu, czyli 28.02.2022 r. Jeżeli czytasz później, to zorientuj się, jakie są aktualne limity.). 

Na czym polega pomoc w spłacie kredytu hipotecznego? 

Aby otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, powinieneś złożyć wniosek do banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy. 

Wsparcie polega na tym, że co miesiąc BGK będzie spłacać ratę Twojego kredytu, ale nie więcej niż 2000 zł. Maksymalnie może to trwać 36 miesięcy. Okres ten może być skrócony jeżeli wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia. Przykładem może być sytuacja, gdy kredytobiorca znajdzie pracę, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia. 

Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia. Jego kwotę dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty. Jeśli bez opóźnienia spłacisz 100 rat, pozostała część zostanie umorzona

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — kiedy nie otrzymasz pomocy w spłacie kredytu? 

 • Jeżeli co najmniej jeden z kredytobiorców stracił zatrudnienie z własnej winy. 
 • Jeżeli jeden z kredytobiorców korzysta lub skorzystał ze wsparcia na zasadach określonych w ustawie. Wyjątek stanowi sytuacja jeżeli wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 • Jeżeli przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia została wypowiedziana umowa kredytu mieszkaniowego.
 • Wsparcie nie zostanie udzielone za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Jakie obowiązki należy spełnić? 

Jeżeli Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy udzieli Ci wsparcia, to jeżeli wystąpi przynajmniej jedno z poniższych zdarzeń, musisz niezwłocznie powiadomić o tym bank, który udzielił Ci kredytu. 

 1. Sprzedałeś przedmiot kredytowania
 2. Zwiększył się miesięczny dochód lub obniżyła się miesięczna rata, co doprowadziło do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc. — dotyczy to sytuacji, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 3. Zostały podjęte czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 4. Ty albo współkredytobiorca straciłeś statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 5. Zwiększył się miesięczny dochodów bądź zmniejszyła się liczba członków Twojego gospodarstwa domowego, co prowadziło do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia — w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Pożyczka na spłatę zadłużenia

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, zakupiony na kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Aby otrzymać tę pożyczkę, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek do swojego banku, w którym masz kredyt mieszkaniowy. Pożyczka nie może wynosić więcej niż 72 000 zł. Przyznana kwota zostanie wpłacona w całości na rachunek banku. Twoim obowiązkiem będzie dostarczenie umowy sprzedaży nieruchomości do banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

Możesz również wystąpić do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, tj. promesę. Musisz jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

W przypadku pożyczki na spłatę kredytu obowiązują te same zasady otrzymania i te same ograniczenia, co w przypadku wsparcia, o którym napisałam powyżej. 

Źródło:


Przeczytaj również:

 Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego?

BIK – jak usunąć nasze dane?

Jak pobrać raport BIK?

Co zrobić, gdy mam problem ze spłatą kredytu?


Bernardeta Wiekiera ekspert kredytowy

Potrzebujesz konsultacji?

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, to świetnie trafiłeś. Wyślij do mnie zapytanie w sprawie bezpłatnych konsultacji. Więcej na ten temat przeczytasz, klikając w poniższy przycisk:


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.