Zadatek czy zaliczka? – umowa przedwstępna, podpisuj ją świadomie

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto wiedzieć, co oznaczają terminy w niej użyte.  Zakup nieruchomości to poważna decyzja w naszym życiu. Warto więc podpisując wszystkie dokumenty z tym związane, mieć pełną świadomość konsekwencji, jakie za sobą niosą. Umowa zakupu domu czy mieszkania przeważnie poprzedzana jest podpisaniem umowy przedwstępnej przez obie strony. Zazwyczaj wiążę się też z przekazaniem określonej kwoty przez kupującego sprzedającemu. O tym czym różnią się od siebie zadatek i zaliczka przeczytasz w poniższym artykule.

Zadatek i zaliczka to nie to samo.

Kwota, którą kupujący przekazuje sprzedającemu, najczęściej w umowie określana jest jako zadatek lub zaliczka. Często te dwa terminy są używane zamiennie i w powszechnej świadomości znaczą to samo. W rzeczywistości jest jednak inaczej i używanie każdego z nich, pociąga za sobą inne konsekwencje. Jeśli podczas procesu zakupu nieruchomości wszystko pójdzie sprawnie i dojdzie do finalizacji zakupu, różnicy tej nie zauważymy. Zarówno zaliczka, jak i zadatek zostaną wliczone na poczet sprzedaży, tym samym cena zakupu zostanie o nie pomniejszona. Co, jednak kiedy transakcja nie dojdzie do skutku? Właśnie wtedy zaliczka i zadatek w różny sposób chronią nasze interesy.

@pani_agent_podpowiada

Zadatek czy zaliczka? ##nieruchomości ##agentnieruchomości ##ekspertkredytowy ##doradcafinansowy ##zadatek ##zaliczka ##umowa

♬ Up and Away [Bydureon] – GHOSTLAND

Co to zaliczka w umowie przedwstępnej, jej wady i zalety.

Zaliczka to po prostu określona kwota pieniędzy zapłacona przez kupującego na poczet przyszłych należności określonych w umowie. Pojęcie zaliczki nie jest w żaden sposób określone w zapisach Kodeksu Cywilnego. Dlatego też wadą zaliczki jest to, że w żaden sposób nie chroni naszych interesów, gdy kupujemy nieruchomość. W przypadku gdy sprzedający z jakiegokolwiek powodu odstąpi od umowy, po prostu zwróci nam zaliczkę. W takiej kwocie, w jakiej ją wpłaciliśmy, co za tym idzie, nie poniesie żadnych negatywnych konsekwencji wycofania się z transakcji. Podobnie jest w sytuacji, kiedy do umowy nie dojdzie z naszej winy, możemy liczyć na zwrot zaliczki. To niewątpliwa zaleta zaliczki. Inaczej jest w przypadku zadatku.

Jak chroni nas zadatek w umowie przedwstępnej?

Zadatek jest określony przez art. 394 Kodeksu Cywilnego. Służy on ochronie interesów obu stron umowy, w przypadku niewykonania jej przez drugą stronę. Jeśli więc jako kupujący wpłaciliśmy zadatek a sprzedający odstąpi od umowy, będzie nam musiał zwrócić dwukrotność tej kwoty. Jednak, kiedy nie dojdzie do wykonania umowy z powodu kupującego, traci on wpłacony zadatek. Zadatek ma więc charakter pewnego rodzaju odszkodowania w przypadku niewykonania umowy przez drugą stronę. Może też nastąpić sytuacja, kiedy zadatek jest zwracany w tej samej kwocie, w której został wpłacony. Ma to miejsce, kiedy żadna ze stron nie ponosi winy za to, że umowa nie doszła do skutku, kiedy obie strony są za to odpowiedzialne, lub kiedy umowa zostaje rozwiązana na mocy postanowienia sądowego.

Zadatek i zaliczka, co wybrać?

Odpowiedź na to pytanie w każdym przypadku będzie inna, warto wybrać zaliczkę, jeśli:

  • jako kupujący bierzemy pod uwagę, że z jakiegoś powodu możemy odstąpić od zakupu,
  • jako sprzedający rozważamy jeszcze wycofanie się ze sprzedaży.

Zadatek natomiast warto wybrać, kiedy jesteśmy zdecydowani dokonać transakcji. Zadatek pełni funkcję odszkodowawczą i silnie zabezpiecza umowę.

Przeczytaj również:

Jak kupić mieszkanie na kredyt?

Wkład własny przy kredycie hipotecznym

Zakup zadłużonego mieszkania – szanse i zagrożenia

Księga wieczysta – jak, gdzie i kiedy należy się z nią zapoznać?


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.