Prawa autorskie

Warunki korzystania z materiałów umieszczanych na blogu:

Wszystkie teksty publikowane na tej stronie są własnością autorki, która udostępnia je na licencji CC BY 4.0.

Co oznacza licencja?

Uznanie autorstwa
CC BY 4.0

Niniejsza licencja zezwala innym na rozpowszechnianie, remiksowanie, zmienianie i tworzenie w oparciu o licencjonowany utwór, także do celów komercyjnych. Warunkiem jest oznaczenie mnie jako autora tego utworu.

źródło: https://creativecommons.org/licenses/