Kiedy należy wpłacić wkład własny i jak go udokumentować?

Kiedy należy wpłacić wkład własny i jak go udokumentować?

Decyzja o ubieganiu się o kredyt hipoteczny związana jest z koniecznością wykazania posiadania wkładu własnego. W dalszej części artykułu szczegółowo omówimy, jak prawidłowo udokumentować wkład własny w zależności od celu kredytu – czy dotyczy on zakupu mieszkania na rynku wtórnym, czy też budowy domu. Dodatkowo, przedstawimy kilka interesujących informacji związanych z tym tematem, które mogą okazać się pomocne dla osób starających się o kredyt hipoteczny.

Wkład własny przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym

Podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny z myślą o zakupie mieszkania na rynku wtórnym, banki nie zawsze żądają dowodów posiadania wkładu własnego na etapie analizy wniosku. Jeśli jednak zostaniemy poproszeni o przedstawienie takiego dowodu, wystarczy dostarczyć wyciąg z naszego konta bankowego lub lokaty, potwierdzający stan środków.

Ważne jest, aby pamiętać, że to my jako kredytobiorcy najpierw wniesiemy wkład własny, a po zawarciu umowy notarialnej bank uruchomi kredyt, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych warunków. W przypadku płatności gotówką, fakt zapłacenia będzie potwierdzony w umowie, natomiast jeśli wykonaliśmy przelew, należy przedstawić potwierdzenie przelewu.

Wkład własny przy budowie domu

W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu, dokumentowanie wkładu własnego na etapie złożenia wniosku o kredyt jest konieczne. Możliwe formy wkładu własnego to m.in. wartość posiadanej działki (o ile nie była kupiona na kredyt), różnica pomiędzy wartością działki a kredytem pozostającym do spłaty, a także inne posiadane środki finansowe.

Ciekawostka: W przypadku budowy domu, wartość samej działki może wystarczyć jako wkład własny, jeżeli jej wartość wynosi minimum 10-20% całkowitej wartości inwestycji. Dzięki temu możemy uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych środków na pokrycie wkładu własnego.

https://www.traditionrolex.com/35

Jak udokumentować wkład własny w przypadku budowy domu?

Dowodem na posiadanie wkładu własnego może być wyciąg z konta bankowego lub lokaty. W niektórych przypadkach bank może akceptować inne formy wkładu własnego, takie jak papiery wartościowe czy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Wówczas warto wcześniej skonsultować się z doradcą bankowym lub ekspertem kredytowym i dostosować się do wymagań konkretnej instytucji.

Czy inna nieruchomość może być wkładem własnym?

Choć posiadanie innej nieruchomości nie zastąpi wymaganego wkładu własnego, może stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu, jeśli bank uzna, że nieruchomość, którą kupujemy lub budujemy, jest mniej warta niż wynika to z umowy przedwstępnej lub kosztorysu budowy.

Ciekawostka: W niektórych przypadkach, bank może zgodzić się na większy kredyt hipoteczny, jeżeli dysponujemy dodatkowym zabezpieczeniem w postaci innej nieruchomości.

Podsumowanie

Udokumentowanie wkładu własnego to istotny etap ubiegania się o kredyt hipoteczny. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami banków dotyczącymi dokumentowania wkładu własnego oraz ewentualnymi alternatywami. W tym celu warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego, który pomoże nam znaleźć odpowiednią ofertę oraz wytłumaczy wszelkie zawiłości związane z tym procesem. Pamiętajmy także, że porównanie ofert różnych banków może przynieść nam oszczędności oraz lepsze warunki kredytu hipotecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *