COVID 19 – zawieszenie rat – wszystkie banki – kalkulacja kosztów

covid

Zawieszenie rat kredytów hipotecznych w czasach epidemii koronawirusa – stan aktualny na dzień 2 maja 2020 r.

W związku z obecną epidemią koronawirusa banki dały nam możliwość zawieszenia rat kredytów hipotecznych. Zastosowały różne rozwiązania, z różnym skutkiem finansowym.

Ponieważ dość często spotykam się z pytaniami moich klientów w sprawie konsekwencji finansowych zawieszenia rat, postanowiłam przygotować ściągę. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomoże Wam zrozumieć zasady mechanizmu zawieszenia rat. Przy każdym banku znajdziecie przykładową kalkulację kosztów zawieszenia. Dowiecie się z niej:

  • Jaką część raty możecie zawiesić
  • O ile wzrośnie Wam rata po okresie zawieszenia
  • Ile w konsekwencji będzie to Was kosztowało

Informacje, jakie tu zamieszczam, są aktualne na dzień 30.04.2020 r. i pochodzą ze stron poszczególnych banków. Przed podjęciem działań, zapoznajcie się z aktualnymi warunkami zawieszenia rat na stronie swojego banku.

Do obliczeń przyjęłam jednakowe dane dla wszystkich banków:

Początkowa kwota kredytu 300 000,00 zł
Okres kredytowania 360 miesięcy
Od ilu miesięcy spłacany jest kredyt? 36
Stopa procentowa 4%

Pamiętaj, że ostateczne koszty, wysokość rat i odsetek mogą odbiegać od podanych tutaj. Na ten koszt ma wpływ wiele czynników – wysokość kredytu, wysokość oprocentowania, okres, na jaki został udzielony i ilość miesięcy od kiedy jest spłacany. Poniższe przykładowe wyliczenia mają charakter tylko poglądowy i służą do tego, aby porównać różne rozwiązania i ocenić sens zastosowania opcji zawieszenia rat.

Uwaga:

Poniższe tabele składają się z siedmiu kolumn. Jeżeli ich nie widzisz, to przesuń ekran w lewo – dotyczy głównie smartfonów.

Alior Bank

Bank proponuje jedną z dwóch opcji: 

OPCJA NR 1 – zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy – z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 3 miesiące

OPCJA NR 2 – zawieszenie rat kapitałowych na okres 6 miesięcy – z jednoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o 6 miesięcy

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Opcja 1 Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł 4 296,74 zł1 446,54 zł14,30 zł4 646,83 zł
Opcja 2 Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1432,25 zł946,61 zł 2 913,84 zł1 432,25 zł0 zł5 679,64 zł

Bank Pocztowy

Bank umożliwia zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy. Wnioski należy składać online. Zawieszenie jest bezpłatne. Nie jest wydłużany okres kredytowania. Odsetki będą płatne co miesiąc. Po zakończeniu karencji rata wzrośnie o kapitał, który teraz nie będzie spłacany. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 5 dni przed płatnością raty

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł1 456,92 zł 1 439,66 zł 7,41 zł929,28 zł
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł2 913,84 zł1447,22 zł14,97 zł1 862,78 zł

BNP PARIBAS

Można zawiesić maksymalnie 3 miesiące w spłacie raty kapitałowo- odsetkowej lub 6 miesięcy w przypadku tylko raty kapitałowej. W przypadku skorzystania z odroczenia 3 miesięcy Bank wydłuży okres kredytowania o okres zawieszenia raty, a odsetki naliczone w tym okresie doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. W przypadku zawieszenia raty kapitałowej na 6 miesięcy bank nie wydłuży okresu kredytowania. Zawieszona część kapitału będzie rozłożona na pozostałe raty. Wniosek należy złożyć najpóźniej 7 dni przed dniem zapadalności raty, którą chcemy zawiesić. Po złożeniu wniosku bank skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu finalizacji procesu.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83 zł
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesięcy)
1432,25946,61 zł2 913,84 zł1 447,22 zł14,97 zł1 862,78 zł

Bank Ochrony Środowiska

Możliwe zawieszenie 3 rat kapitałowych. Nie jest wydłużany okres kredytowania. Warunek: brak zaległości w spłacie na dzień złożenia wniosku. Dyspozycję można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej, Call Center lub w placówce bankowej. Zawieszenie jest bezpłatne.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł1 456,92 zł 1 439,66 zł 7,41 zł929,28 zł

BPS

Bank umożliwia zawieszenie spłaty rat kapitałowo- odsetkowych na okres 3 miesięcy. Okres kredytowania nie zostaje wydłużony. Wnioski o zawieszenie można składać online oraz w oddziałach. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne, zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek i pozostawienie okresu spłaty
(3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 454,03 zł 21,78 zł2 717,22 zł

CITI Handlowy

Bank umożliwia skorzystanie z programu odroczenia spłat do 3 rat kredytowych (kapitał i odsetki). W związku z zawieszeniem spłat bank wydłuży okres kredytowania. Nie ma opłat za zawieszenie. Zgłoszenie należy złożyć w bankowości elektronicznej Citibank Online

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83 zł

CREDIT AGRICOLE

Możliwe jest zawieszenie kapitału na okres 6 miesięcy. W związku z zawieszeniem spłat bank wydłuży okres kredytowania. Dyspozycję można złożyć listownie, online i telefonicznie. Wniosek należy złożyć 5 dni przed dniem zapadalności raty. Zawieszenie nie wymaga podpisywania aneksu do umowy i jest bezpłatne.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł946,61 zł1 456,92 zł 1 432,25 zł 0 zł2 839,82 zł
Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł2 913,84 zł1 432,25 zł0 zł5 679,64 zł

ING

OPCJA NR 1- przez 3 do 6 miesięcy klienci mogą spłacać tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu, oraz nieruchomości. Spłata kapitału zostanie zawieszona. Okres spłaty zostanie wydłużony o czas zawieszenia.

OPCJA NR 2 -przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości. Spłata całej raty kapitałowo- odsetkowej zostanie zawieszona. Okres kredytowania będzie wydłużony, tak aby rata nie była wyższa niż przed zawieszeniem (bez względu na wiek kredytobiorcy).

Wniosek można składać on-line: w bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. Klienci, którzy nie mają Mojego ING – będą mogli to zrobić przez stronę www.ing.pl. Wniosek jest bezpłatny.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Opcja 1 Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł946,61 zł (plus ubezpieczenia)1 456,92 zł1 432,25 zł0 zł2 839,82 zł
Opcja 1 Zawieszenie kapitału i wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1432,25 zł946,61 zł (plus ubezpieczenia)2 913,84 zł1 432,25 zł0 zł5 679,64 zł
Opcja 2 Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł (płatne tylko ubezpieczenia)4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83zł
Opcja 2
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1 432,25 zł0 zł (płatne tylko ubezpieczenia)8 593,48 zł1 460,77 zł28,52 zł9 269,62 zł

mBank

Możliwe jest zawieszenie w spłacie kapitału przez maksymalnie 6 miesięcy. Odsetki będą płatne co miesiąc. Nie jest wydłużany okres kredytowania, więc po zakończeniu karencji rata wzrośnie, w związku z rozłożeniem niespłacanego kapitału na pozostałą część okresu kredytowania. Proces wnioskowania o wakacje kredytowe dostępny jest on-line na stronie banku. Zawieszenie jest bezpłatne.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł1 456,92 zł 1 439,66 zł 7,41 zł929,28 zł
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł2 913,84 zł1447,22 zł14,97 zł1 862,78 zł

MILLENNIUM

Możliwe jest zawieszenie całej raty kapitałowo-odsetkowej przez kolejne 3 miesiące i wydłużenie o ten sam okres, okresu spłaty kredytu.

Proces wnioskowania o wakacje kredytowe dostępny jest w Contact Center oraz w Oddziałach Banku.
Propozycja dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają zaległości w spłacie zobowiązania, do końca spłaty kredytu zostało co najmniej 4 raty i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83 zł

PEKAO SA

Istnieje możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do maksymalnie 3 miesięcy. Klient może skorzystać z odroczenia albo samej części odsetkowej, albo całej raty. Wakacje kredytowe wydłużą okres spłaty o wykorzystany dodatkowy okres. Nie jest pobierana prowizja za zawieszenie spłaty rat. Dyspozycję można złożyć za pomocą aplikacji bankowej.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83 zł
Zawieszenie odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł485,64 zł2 834,96 zł1439,17 zł6,93 zł3 712, 58 zł

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Możliwość zawieszenia na 3 miesiące rat kapitałowo- odsetkowych. Po zawieszeniu okres kredytowania będzie wydłużony o 3 miesiące (dla wszystkich bez względu na wiek kredytobiorcy). Warunek: zobowiązanie nie może mieć aktualnie zaległości i musi być obsługiwane terminowo. Zawieszenie zgłasza się on-line poprzez wysłanie maila z dyspozycją zawieszenia (koniecznie ze swojego zgłoszonego w banku adresu mailowego) na adres: obslugaklienta@pekaobh.pl. Nie ma opłat za zawieszenie rat.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek, wydłużenie okresu spłaty o okres zawieszenia
(zawieszenie na 3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 446,54 zł 14,30 zł4 646,83 zł

PKO BP

Możliwe zawieszenie 3 rat kapitałowo-odsetkowych. Klient wnioskuje o zawieszenie każdej z rat osobno. Wnioski należy złożyć w oddziale banku lub w aplikacji iPKO najpóźniej 3 dni robocze przed terminem zapadalności raty kredytu. Okres kredytowania nie będzie wydłużony, wysokość zawieszonych rat powiększy kwoty pozostałych rat kredytowych. Zawieszenie jest bez opłat.  

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach
Zawieszenie kapitału i odsetek i pozostawienie okresu spłaty
(3 miesiące)
1432,25 zł0 zł4 296,74 zł 1 454,03 zł 21,78 zł2 717,22 zł

Santander

Istnieje możliwość zawieszenia spłaty 3 lub 6 rat kapitałowych, do spłaty co miesiąc będą odsetki. Proces dostępny online, w Oddziałach Banku lub za pośrednictwem infolinii.
Okres spłaty kredytu nie zmieni się. Odroczona kwota kapitału zostanie doliczona do kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Dlatego po okresie karencji raty kapitałowe pozostałe do spłaty będą proporcjonalnie wyższe.
Z możliwości odroczenia wyłączone są kredyty objęte obecnie ugodą windykacyjną z bankiem, kredyty objęte dopłatami i kredyty ze wsparciem kredytobiorców w trudnej sytuacji.

OpcjaRata wyjściowaRata podczas zawieszeniaO ile mniej zapłacisz w ciągu 3 miesięcy? Rata po zawieszeniuWzrost ratyKoszt „zawieszenia”
(zmiana na odsetkach)
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 3 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł1 456,92 zł 1 439,66 zł 7,41 zł929,28 zł
Zawieszenie kapitału i pozostawienie okresu spłaty
(zawieszenie na 6 miesiące)
1 432,25 zł946,61 zł2 913,84 zł1447,22 zł14,97 zł1 862,78 zł

Bernardeta Wiekiera ekspert kredytowy

Potrzebujesz konsultacji?

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, to świetnie trafiłeś. Wyślij do mnie zapytanie w sprawie bezpłatnych konsultacji. Więcej na ten temat przeczytasz, klikając w poniższy przycisk:

Przeczytaj również:

COVID-19 – wpływ epidemii koronawirusa na kredyty hipoteczne

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?


Chcesz być na bieżąco?

Obserwuj mnie na:Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.